Jarmo Nieminen Luonto – Isänmaa – Helsinki

2. Ihminen edellä (2011)

2. Ihminen edellä (2011)

Suomen tulevaisuutta pitää suunnitella pitkäjänteisesti - 

ei vaalikausittain. Lyhyen tähtäimen säästöt kasvavat suuriksi menoiksi. Koulupudokkaiden jättämisen oman onnensa nojaan maksamme väkivalta- ja omaisuusrikoksina. Veronmaksajien sijaan kasvatamme veroeurojen suurkuluttajia sosiaali- ja päihdehuollossa, sairaaloissa ja vankiloissa – inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan. Miksi yli 100 000 ihmisen mieli on järkkynyt ja siirtänyt heidät työelämän ulkopuolelle?

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv...

 

 

Päätökset ihminen edellä.

Ei niin, että suuruuden näennäinen ekonomia jyrää alleen ihmisen hyvinvoinnin ja ihmisarvon. Ihmisen kokema arki on tärkein. Isot yksiköt näyttävät paperilla kustannustehokkailta, mutta käytännön toteutuksissa säästöt siirtyvät toisille momenteille kuluiksi. Ja hankaloittavat ihmisten elämää. Ihmisistä on kyse. Asioiden, suurien ja pienien, pitää olla ihmisen kokoisia.

 

Heikompien oikeuksista on huolehdittava.

Sivistysyhteiskunnassa huolehditaan myös vanhuksista. Märissä vaipoissa vuodeosastolla makuuttaminen on epäinhimillistä. Pienten koululaisten ei kuulu eksyä monumentaalisissa koulukolosseissa. Läheisyydestä ja välittämisestä on kyse.

 

Arjen on oltava turvallista.

Turvallisuus tarkoittaa montaa asiaa. Häiriköinti ei ole oikeaa vapautta. Häiriköintiin on puututtava. Ihmisten on tunnettava olonsa turvalliseksi liikkuessaan kaupungeissa, lähiympäristössään ja julkisissa kulkuvälineissä. Lähipoliisit rauhoittavat ympäristöä. Liikenteen on oltava turvallista, kadut ja tiet on pidettävä kunnossa. Liikennesääntöjen noudattamista on valvottava. Vakavista väkivaltarikoksista tuomittuja ei saa lyhyen rangaistuksen jälkeen päästää uusimaan tekojaan. Yhteiskunnan on suojeltava heikompia, ei väkivaltarikollisia.

Elämän on oltava turvallista myös odottamattomissa tilanteissa. Sotilaan on pystyttävä harjoittelemaan. Hälytyskeskuksen on toimittava nopeasti ja luotettavasti. Palomiehen on pystyttävä sukeltamaan savussa. Sairaan on saatava hoitoa. Synnytyssairaalaan on ehdittävä ajoissa.  Hakemusviidakko ei saa olla esteenä tuen saamiselle.

 

Päätöksenteossa on oltava mukana kohtuus.

Valtion osa-omisteistenkin suuryritysten johtajat saavat tuloksista huolimatta järjettömiä korvauksia. Kansalaisten on vaikea mieltää tällaista yhteiskuntaa oikeudenmukaiseksi.

Tuloerojen kasvu on pysäytettävä. Verotuksessa arvonlisäveron korotus kurittaa keski- ja pienituloisia. Välttämättömyystarvikkeet on hankittava joka tapauksessa ja vievät yhä suuremman osan pienistä tuloista.

 

Valtion tulee suhtautua  yrittäjiin reilusti.

Yritystoiminnan edellytysten tulee olla oikeudenmukaisia ja kannustavia. Ei valtion subventoinnein vääristämiä.

 

Harmaa talous on saatava kuriin.

Tämän ongelman ratkaisemisesta syntyy tuloja. Harmaan talouden paljastamiseen on saatava lisäresursseja. Palkkamenot saadaan moninkertaisesti takaisin. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden kustannukset yhteiskunnalle ovat suuret. Tarkkaa summaa on mahdoton arvioida, mutta vuositasolla on kyse useista miljardeista. Harmaa talous vääristää kilpailua ja vie pohjan pois rehelliseltä yrittäjältä, jolloin nämäkin verotulot jäävät saamatta.

 

Byrokratiaa on purettava.

Yksinkertaistamalla käytäntöjä säästyy rahaa ja molemmat kädet tietävät, missä mennään. Hallinnon eri alojen kustannustehokkuuden ihanteesta on päästävä yhteisen hyvän tekemisen meininkiin. Läpinäkyvyys lisääntyy.

 

Kannetaan vastuu luonnosta.

Ilman luontoa ei ole meitäkään. Otetaan luontoarvot huomioon kaavoituksessa. Säästetään energiaa ja siten ilmastoa. Ymmärretään, että säät vaihtelevat. Varaudutaan hyvän sään aikana poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Itämeri on tärkein meremme. Pidetään se elävänä vähentämällä päästöjä ja varaudutaan ennakolta mahdollisiin öljyvahinkoihin.  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat