Jarmo Nieminen Luonto – Isänmaa – Helsinki

Suomalainen asevelvollisuus uudistuu

Suomen puolustushallinnon johto värähtelee uudistusten edellä. Puolustusvoimain edellinen komentaja Juhani Kaskeala ehdotti jo toissajouluna, että varusmiespalveluksen ulkopuolelle jääville tulisi kehittää oma yhteiskuntapalvelusjärjestelmä. Tässä yhteydessä hän käytti saksalaisten mallia esimerkkinä. Saksan terveydenhuollossa palvelee vuosittain yli 50 000 kansalaisvelvollista.

Puolustusministeri Häkämies suhtautui em. esitykseen penseästi , että varusmiespalvelukselle voitaisiin tehdä korvaava koulutusjärjestelmä. Samaa mieltä oli puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Korkeaoja. Puolustusministeri pohti enemmänkin voisiko siviilipalvelusta kehittää humanitääristen tehtävien suuntaan.

Tasavallan presidentti haluaisi uudistaa asevelvollisuutta. Yhteisen alkukoulutusjakson jälkeen sotilas- ja siviilipalvelusjaksot eriytyisivät, presidentti ehdotti maanpuolustuskurssin avajaisissa 25.1.2010. Vähän niin kuin Sveitsin malliin, mietin. Sveitsissä asepalveluksen peruskoulutusjakson jälkeen voi asevelvollinen jatkaa pelastuspalvelussa.

Naisten asepalveluksesta puhutaan. Voiko nyky-Suomessa olla edelleenkin sukupuoleen perustuvaa diskriminaatioita? Mihin Suomen asevelvollisuus on menossa, entä varusmiespalvelus. Puolustusvoimien tiukentuneet kutsuntamääräykset ja toisaalta nuorten kansalaisten sotilaskunto karsivat miehiä entistä enemmän. Vuoden 2009 kutsuntaan osallistuneista miespuolista kansalaisista määrättiin palvelukseen 78 prosenttia. Sen päälle myöhemmin astuu samasta ikäluokasta väkeä vielä parin prosentin verran. Lähes joka viides mies jää jo tässä vaiheessa pois pelistä. Matkan varrella heistä tippuu vielä 5–10 prosenttia, ylikin. Yleinen asevelvollisuus eriarvoistuu kovaa vauhtia.

Toteutuuko Suomessa kansalaispalvelus, jossa asepalveluksen sijasta voidaan toteuttaa yhteiskuntapalvelus hoiva- ja/tai pelastuspalvelussa tai kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöissä. Näin jo esitetään, miten on? Uskaltaako suomalainen yhteiskunta tehdä näin radikaaleja uudistuksia. Onko puolustusvoimilla ja yli miljoonalla reserviläisellä tai emeritus reserviläisellä valmiuksia muutokseen. Entä jos ei ole? Miten silloin käy eriarvoistuvammalle asevelvollisuudelle.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (91 kommenttia)

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Maailma muuttuu, mutta ihmisten asenteet eivät. - Ja poliitikot haistelevat tuulia.

Uskon Puolustusvoimilla olevan valmiutta suuriinkin muutoksiin. Merkkejä on ollut ilmassa jo pitenpään. - Ylipäällikön tämän päiväinen esitys kertoo, että myös hän on ajantasalla ja valmiina kehitystyölle. - Tämä onkin tarpeen, sillä Pv vastaa oikeastaan "vain" sotilaallisesta maanpuolustuksesta. Kuka kehittää kokonaismaanpuolustusta?

antzu (nimimerkki)

Jarmo. Mihin pitäisi ilmoittaa jos tästä valasta lipeää. Mihin Ilmoitan maanpetturuudesta tänä päivänä 25.01.2010

"Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää".

Hannu Rainesto

Kaikki ne menetelmät joilla lujitetaan porvarien työväestöä vastaan olevaa valtaa, tule estää. Tämä ei ole yhtään sen kummallisempi kysymys! Vahva porvaristo kääntää aseet romahduksen hetkellä kohti kansaa kuten se teki jo 1918.

Porvaristoon liittyy aina kansan tyhmin ja vähiten ajatteleva osa, se joukko johon aivopesu on parhaiten purrut. Siksi kaikki keinot tulee estää joilla tätä tyhmistöä yritetään aktivoida.

Se, että SDP ja presidentti kannattaa asiaa, tarkoittaa, että kansaa myydään taasen kuin halpaa makkraa, jossa on 20 % lihaa ja muut osat rasvaa, kamaraa ja jauhoja, kuten porvarin petosmakkarassa kuuluukin olla.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Terve antzu, maanpetturuus kuuluu ilmeisesti suojelupoliisille.

Sotilasvalan teksti on tiukka. Vielä tiukempi on upseerivala, jossa luvataan antaa tarvittaessa oma henki kansan puolesta.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Tynkä-Karjalan Antti, menet asian ytimeen. Puolustusvoimien tehtävänä on vastata Suomen sotilaallisesta puolustuksesta, muu mahdollinen korvaava kansalaisvelvollisuus on muiden viranomaisten tehtävä.

Jari Kauppila (nimimerkki)

Uudistusta kaipaisin kaikkein eniten tasa-arvossa. Tulevana inttiin menijänä ainoa asia, mikä todella ottaa päähän on se, että naiset voivat vaan naureskella kuinka heidän ei tarvitse mennä inttiin ja siinä taas yksi tyhmä mies on kuluttamassa aikaansa. Nainen voi jatkaa opintojaan tai mennä töihin, mies kuluttaa aikaansa armeijassa.

En yksinkertaisesti näe tätä millään tavalla moraalisesti oikein.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#1. Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla turvataan Suomen valtiollinen itsenäisyys sekä kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaa. Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamiseen kuuluvat julkisen sektorin eli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien sekä yksityisen sektorin toimenpiteiden ja kansalaisten vapaaehtoisen toiminnan yhteensovittaminen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.

Edellä oleva määritelmä johtaa jo valtavaan haasteeseen mahdollisissa kansalaisvelvollisuuden toteutusmalleissa.

antzu (nimimerkki)

Oletko, Jarmo, ikinä pettänyt valaasi. Minä en ole, nyt on koetuksella siksi, että puolustusvoimien komentaja on maanpetturi.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#6. Yhdenvertaisuus ne ovat yhteiskuntamme peruskiviä.

Perustuslain 6§

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Itse näen nykyisen asevelvollisuuden toteuttamismallin tulevaisuuden ongelmana lisääntyvän eriarvoisuuden. Varusmiespalveluksen suorittamisprosentin jatkuva pieneneminen johtaa väistämättä tilanteeseen, että miehet eivät ole keskenäänkään yhdenvertaisia.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Kun ylätasolta lähdetään liikkeelle niin valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteko ja sen linjaukset seuraavaan hallitusohjelmaan asettavat puitteet, joissa uutta järjestelmää lähdetään kehittämään.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on tietysti järjestelmä, joka valvoo ja ohjaa kehitystyötä ylätasolla.

Tiedän Puolustusvoimien pystyvän uuden järjestelmän luomiseen - muuttaahan se sujuvasti omaakin koulutusjärjestelmäänsä 10-20 vuoden välein - mutta näkisin miuluusti johtovastuun kuitenkin jossain muualla.
- Suutari lesteineen, ymmärtänet.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#8. Puolustusvoimain komentajan tehtävä on johtaa puolustusvoimia parhaan kykynsä mukaan. Se tehtävä hänelle on uskottu. Suuren firman johtamiseen kuuluu tietenkin oman firmansa tulevaisuuden visiointi. ilman sitä se tuhoutuisi. Johtajan tehtävä on viitoittaa tie tulevaisuuteen. Sen amiraali Kaskeala teki.

Hannu Rainesto

9. Jo on kukkua, että todellisuus kulkisi näin Laki on rikaiden laki, ja köyhät sen maksaa! Laki on luokkavallan laki, ja sitä toteuttaa harvinaiset tyhmä ja röyhkeä laista piitaamaton hylkiö joukko!

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#10. Lestinä on valtioneuvosto.

Periaatepäätös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiasta on valtioneuvoston ohjausasiakirja ministeriöille. Se konkretisoi turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa ja täydentää muita valtioneuvoston antamia turvallisuuden eri osa-alueita käsitteleviä ohjausasiakirjoja.

Hannu Rainesto

11. Puolustusvoimien ainut tehtävä on pitää porvaristo vallassa keinoja kaihtamatta. Tulette sen jälleen näkemään, kunhan kapitalismin pilarit alkavat pikapuoliin kaatumaan. Asian julkisuus aktivoiminen on juuri yksi oire tämän asian tiedostamisesta ja porvarin perseeseen hiipivästä pelosta.

Jari Kauppila (nimimerkki)

#9 Asevelvollisuus on tuota lakia vastaan, ja tiedät sen varmasti itsekin.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#12. Tasavallan presidentin, puolustusvoimien ylipäällikön, tämän päiväinen avaus oli oikein hyvä yhteiskunnallisen keskustelun vauhdittaja. Onnittelen häntä. Pahoitten Hannu (#12.) luokkasotasi puolesta. Kirjoittelen tässä sivussa artikkelia Suomesta, jossa aikoinaan ihan oikeasti yritettiin luokkasodan retoriikalla vallankumousta. Mylvi sitten enemmän.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

#8: Mielestäni kenraali Ari Puheloinen on erinomainen sotilas, ”primus inter pares”, josta oivana näytteenä on hänen rakuunataustansa.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#15. Ehkä on ehkä ei. Samat lainsäätäjät ovat kirjoittaneet molemmat. Toki joudutaan tekemään aika vahvoja tulkintoja.

Täysin perusteltua on väittää, että naiset ovat eriarvoisessa asemassa miehiin nähden, kun laki ei velvoita naisia asevelvollisuuteen. Toiseksi miesten kesken yhdenvertaisuus vaarantuu karsinnan ja keskeytysten lisääntyessä, jos ne lisääntyvät entisestään. Toistaiseksi kehitys on edennyt viimeiset vuosikymmenet hiljakseen vähenevä varusmiespalvelussuoritusprosentin merkeissä.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Rakuunat ovat aina - Tynkä-Karjalan Antti - kompanneet toisiaan. Mitä mieltä kenraali on sinusta :) ?

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Sisäministeriön vaatimatonta roolia näkisin syytä kasvattaa. - Eihän se nyt siitä johdu, että nykyinen ministeri on heikoman puoleinen ja enemmän ns. kiintiöpaikalla. - Sieltä löytyy niin monta valtion turavallisuuden kannalta olennaista tointa ja osa-aluetta.

antzu (nimimerkki)

Jarmo Nieminen, voinko tehdä sinulle ilmoituksen epäillystä maanpetoksesta, sotilasvalan minulle velvoittaman mukaan?

Seppo Hildén

Jos ei niitä ruotsalaisia ammattisotilaita saada vuodeksi pohjoismaisen yhteistyön varjolla tänne itärajaa vuodeksi vartiomaan, tai TET-jaksona tai sitten ihan rahalla maksettuna, niin kaipa se on tyydytävä entiseen malliin.

Kyllähän se Suomelle paras malli on tyo kansanarmeija ja velvollisuus käydä joka ikäluokka armeija. Naisille pitäisin sen vapaaehtoisena, tasa-arvo ei ihan joka paikkaan kuulu enkä minä ainakaan tykkäsi, että tosipaikan tullessa naisia laitettaisiin etulinjaan aseen kanssa.

On sitä naisille käyttöä sodassa monessa muussakin asiassa, kuten edelliset sodat hienosti osoitti.

Saas nähdä tuleeko Lotta-järjestöt vielä takaisin?

Tulevaisuudesta ei voi mitään varmaa koskaan sanoa, mutta se on kuitenkin historian valossa varmaa, että

Kokoomusta äänestävä (nimimerkki)

Liitytään vain rehellisesti Natoon ja lopetetaan itsepetoksessa eläminen. Ei Natossakaan tarvitse täysin asevelvollisuudesta luopua, vaikka ehkä sitä joudutaankin kehittämään valikoivampaan suuntaan.

Seppo Hildén

kone perskules lähettelee itsekseen jo kommentteja,

mutta jatketaan mihin jäätiin...

eli

"Tulevaisuudesta ei voi mitään varmaa koskaan sanoa, mutta se on kuitenkin historian valossa varmaa, että Venäjä on tuossa naapurimme, ikuista rauhantilaa ei ole olemassa, ihminen on sotaisia luonne, eikä se ole oppinut tässä asiassa viimeiseen 5000 vuoteen tapojaan muuttamaan.

Mitenkäs se Paasikivi sanoikaan, kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen, vai miten se oli...

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Jos lähdetään leikittelemään luvuilla ja otetaan arvioitavaksi mahdollinen 250 000 henkilön vahvuinen Suomen armeija lähivuosina (-kymmenenä) ja mietitään, että intin suorittaneen vuosi-ikäluokan koko oli 25 000 henkilöä (80 % ikäluokan miesvahvuudesta), kestäisi 10 vuotta vahvuuden saavuttamiseksi. Joukkojen ikä olisi 20-30 vuotta. Se olisi sotilaallisesti tarkasteltuna oikein hyvä. Tuosta luvusta täytyy kuitenkin vähentää noin 20 %, jonka sotaväki tarvitsee sijoitusreservikseen, joten 250 000 miehen kenttäarmeijan rakentaminen kestäisi 12 vuotta.

iiris (nimimerkki)

Siviilipalveluksen/kansalaispalveluksen perusajatus on jotenkin jäänyt hämäräksi.

Kun siviilipalvelus on eräänlainen varusmiespalveluksen vaihtoehto, niin sen voisi hyvin sitoa maanpuolustustehtäviin siviilirintamalla mahdollisen sodan tai muun kriisin sattuessa. Nykyisellään siviilipalvelusmiehet tuntuvat olevan vain jossakin, missä sattuu, aputyövoimana ilman minkäänlaista suunnitelmaa. Vai onko jotain suunnitelmia olemassa?

Naisten mahdollinen palvelusmuoto voisi kai olla jokin siviili- kansalaispalveluksen yhdistelmä. Tuskin kovinkaan monella naisella on halua muunlaiseen palvelukseen.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Jos em. varusmiespalveluksen suoritusprosentti olisi 60 %, olisi käytössä olevan ikäluokkareservin koko noin 19 000 henkilöä ja 250 00 miehen armeijan kokoaminen kestäisi jo 16 vuotta. Ikähaitari kasvaisi ja fyysinen suorituskyky laskisi, se on selvää.

Jari Kauppila (nimimerkki)

#26 Se, ettei naisilla ole mitään kansalaispalvelusta mikä minulla on, syö varusmiespalveluksen suorittamisen motivaatiota hyvin rajusti. Tunnen tämänhetkisen tilanteen erittäin epäoikeudenmukaiseksi itseäni kohtaan.

Weimari (nimimerkki)

#20 Tynkä-Karjalan Antti on huomannut todellisen, ja tulevaisuudessa entistäkin vaikutusvaltaisemman ministeriön hallinnonalan. Kyseessä on Sisäministeriö kuten Antti kirjoitti. Enää ei paljoa tarvita kun meillä on poliisivaltio luontaisena toimintamallina demokratiassamme.
Onneksi meillä on niin lujatahtoinen ministeri, ettei hän itsekään huomaa asiain tilaa hallinnossaan.
Kokonaismaanpuolustus on seikka, joka mainitaan silloin kun halutaan välttää keskustelemasta maanpuolustuksen tosiasiassa tarvitsemista materiaalisista ja henkilöllisistä tarpeista sotilaallisessa tilanteessa. Olenkin sitä mieltä, että ilman vahvaa sotilaallista maanpuolustuskykyä ei ole kokonaismaanpuolustusta!
Onko Suomi vielä puolustamisen arvoinen? Tämä kysymys tulee suunnata erityisesti kokoomuslaisille ministereille, kansanedustajille sekä eduskuntaryhmälle. Kukkahattutätejä eivät sentään aivan kaikki ole?

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

# 29. Terve Weimari, samoilla linjoilla ollaan: poliisin tehtävä on hoitaa poliisin hommia ja armeijan armeijan. Jos armeijasta tehdään esimerkiksi ympäristö- tai pelastuspalvelu- tai palokuntajoukkoja niin pieleen menee. Näitähän aina välillä väläytellään. Tietysti virka-apua pitää antaa, sen jo määrää lakikin. Puolustusvoimien lakisääteisenä tehtävänä myös on muiden viranomaisten tukeminen (lue: ei heidän tehtäviensä tekeminen).

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#23. Kokoomusta äänestäneelle sanoisin, että itse olen hieman patrioottinen kansalaisvelvollisuuden kanssa. Olen sitä mieltä, että olemme velkaa yhteiskunnalle juuri tuon velvollisuuden verran. Ja minun arvomaailmassani velvollisuus tarkoittaa kansalaisvelvollisuutta, jonka tulee koskea jokaista Suomen kansalaista. Se miten velvollisuus täytetään, on sitten toinen juttu.

Kokoomusta äänestävä (nimimerkki)

28#

Jari Kauppila,

Kun olet noin kateellinen naisille, oletko sitten suunnitellut synnyttäväsi lapsia?

Vielä ei ole voitu naisia täysin vapauttaa lasten kantamisesta ja synnyttämisestä.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#22. "Saas nähdä tuleeko Lotta-järjestöt vielä takaisin?"

Veikkaukseni: tulevat, tavalla tai toisella.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

# 22. Toinen veikkaukseni. Niin tulevat kodinturva(vast.)joukotkin. Ja niille sopisi jo laajempikin kokonaismaanpuolustuksellinen tehtäväkenttä.

ard (nimimerkki)

#33

Toivottavasti eivät. Minusta naisia ja miehiä ei ole syytä erotella 2010-luvulla samaan tapaan kuin II maailmansodan melskeissä.

Meillä on hyvä olla tehokas naisista ja miehistä koostuva armeija. Lotta-järjestöille en keksi muuta käyttöä kuin korkeintaan sivareiden palveluspaikkana.

Kokoomusta äänestävä (nimimerkki)

31#

NATO-jäsenyys ei sulje pois kansalaisvelvollisuuden täyttämistä. Asevelvollisuus muodossa taikka toisessa tulee olemaan Suomen puolustuksessa merkittävä tekijä joka tapauksessa.

Jari Kauppila (nimimerkki)

#32
Synnytystä ei ole laissa säädetty pakolliseksi ja urakan päätteeksi syntyy uutta elämää, josta pitää huolta ja rakastaa. Asepalveluksesta ei saa mitään iloa.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#32. Naisten asepalvelemattomuus Suomessa määrättiin voimaan Vapaussodan armeijassa. Sodan alussa oli ollut hetkellisesti myös suojeluskuntia, joissa myös naisia oli aseessa. Punakaarteissa sen sijaan oli naiskomppanioita koko Kapinan ajan. Sitä valkoinen puoli käytti punaisten heikouden merkkinä Sisällissodassa.

Negatiivinen suhtautuminen naissotilaisuun voimistui vuosikymmenien aikana ja kuvastui suomalaisten suhtautumiseen venäläisiin naissotilaisiin Jatkosodassa. Sitä pidettiin kansan heikkoutena, että "akkojakiun" tarvitaan aseisiin.

Mannerheimin vuoden 1918 armeijassa luotiin siis pohjat mies- ja naisrooleille asepalvelukseen liittyen. Tämä pohja kantoi viime vuosisadan viimeiselle vuosikymmenelle asti.

Kokoomusta äänestävä (nimimerkki)

37#

"Asepalveluksesta ei saa mitään iloa"

Sinä et vielä tunne sitä iloa, mikä sotilaspassin haltijalla on.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#36. Samoilla linjoilla ollaan: asevelvollisuus ja sotilasliittojäsenyys eivät suinkaan ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Mm. muissa Skandinavian maissa asevelvollisuus on kytketty ammattisotilaiden rekrytointijärjestelmäksi ja yhdeksi pohjaksi kodinturvajoukoille.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#37+39. Kyllä asepalveluksesta saa iloa. Itse iloitsin aikoinani minäkin passista, siis hetkellisestä päättymisen huumasta. Mutta suurimmat ilon hetket sain myöhemmin kaikkien niiden kokemusten kautta, jota varusmiespalveluksesta sain elämäni itsenäisyyden alkuvuosille. Toki ne taidot, tahdot, uskot, opit ja fiilikset sekoittuivat myöhemin kadettikoulun harjoituksiin. Minulle varusmiespalvelus oli kasvattava ja opettava jakso, jossa löysin itseni, Jarmo Niemisen.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

#30: "Tietysti virka-apua pitää antaa, sen jo määrää lakikin. Puolustusvoimien lakisääteisenä tehtävänä myös on muiden viranomaisten tukeminen (lue: ei heidän tehtäviensä tekeminen)."

Erityisesti tämä tulee esiin RA-tilanteessa, kun miehiä ja kalustoa on heti valmiina ja saatavilla.

"Asevelvollisuus" jo sanana rajoittaa mielestäni ajattelua puhuttaessa yhteikuntamme ja sen toimintojen turvaamisesta kaikissa olosuhteissa. Kyllä asekädessä maatamme puolustavat ovat tietysti se lukko, mutta ei muita tehtäviä tule mitenkään väheksyä.

Poikkeusolot ja poikkeusolojen tehtävät, sisältäen koulutuksen siihen, voitaisiin mielestäni sisällyttää uuteen "asevelvollisuuslakiin". Avainsanoja ovat nyt poikkeustila- ja valmiuslaki.

Valmiuslain mukaisia poikkeusolojahan ovat:

- Suomeen kohdistuva aseellinen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöönottoa

- Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja tällaisen hyökkäyksen välitön jälkitila

- Väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuus olennaisesti vaarantuu

- Erityisen vakava suuronnettomuus, tällaisen suuronnettomuuden välitön jälkitila ja vaikutuksiltaan erittäin vakavaa suuronnettomuutta vastaava, hyvin laajalle levinnyt tartuntatauti.

Uusi poikkeustilalakiesitys on juuri nyt kierroksella.

Yksi demari (nimimerkki)

Hyvä avaus blogin pitäjältä, suorastaan rohkea. On hyvä nähdä, että upseerilla on uskallusta kertooa mielipiteensä, arvostan sitä. Vapaussota-Kapina-Sisällissota tulkinta on mielenkiintoinen sukupuoliroolien näkökulmasta.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#42. "Uusi poikkeustilalakiesitys on juuri nyt kierroksella." Tätä en tiennyt. Kiitos Tynkä-Karjalan Antti vinkistä. Täytyypä ottaa selvää.

Seppo Hildén

Jarmo, mielenkiinnosta kun ollaan aika samaa ikäluokkaa, missä suoritit asepalveluksen?

Minut laitettiin Lahteen, ratsujääkäripataljoonaan, vaikka yhtään hevosta siellä ei ollut enkä niitä nähnyt, heh. Kiväärikomppaniaan ja alikessuna ulos.

Hyvä oli sihti rynkyllä, meillä annettiin kaikkien niiden, jotka olivat saaneet valiotuloksen kolmesta ampumaluokasta suoritettua, kokeilla kerran sitä neljättä luokkaa, eli 300 metristä väh 72 pistettä. Tuli ammuttua neljäskin valio, joten minä voin sodan syttyessä jäädä etulinjasta vähän kauemmas ampumaan, antaa niiden 150 metrin miesten olla siellä edessä, heh.

Mutta niin kovakuntoinen olin silloin, että varmaan sen takia muuttivat lähtöni jälkeen tilat urheilukomppaniaksi.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo II/78 :)

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Hienoa, Rouva Tasavallan presidentti:

”Suomi on edelleen turvallinen maa. Meidän on kuitenkin jatkuvasti pidettävä huolta turvallisuudestamme ottaen huomioon sekä omassa maassamme tapahtuvat muutokset että maailmanlaajuinen kehitys. Turvallisuus koskee meitä kaikkia, ja sen takaamiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä. Siksi Suomen turvallisuuden kehittämisestä tulisi vallita mahdollisimman laaja yhteisymmärrys.”

OTE Ylipäällikön puheesta 25.1.2010.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

"Uskottava puolustus edellyttää tahtoa puolustaa omaa maata. Lähtökohtana on yleinen asevelvollisuus, tehokas koulutus, oikein suunniteltu joukkorakenne ja koko maan puolustamiseen tarvittavat asejärjestelmät. Niiden rakentaminen ja ylläpitäminen edellyttää hyvin pitkäjänteistä työtä."

OTE Ylipäällikön puheesta 25.1.2010.

Seppo Hildén

Samaan vuonna mentiin, minä vaan eka erässä tammikuussa, heh. Oli muuten luminen talvi alokkaana juosta.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

"Yleisen asevelvollisuuden kehittäminen otettiin selonteossa jatkotyön kohteeksi. Sen mukaisesti on asetettu selvitysryhmä, jonka tarkoitus on selvittää asevelvollisuuden toimivuuden turvaamista ja asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia."

OTE Ylipäällikön puheesta 25.1.2010.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

"Jo selontekoa valmisteltaessa pidin tärkeänä, että asevelvollisuuden kehittämisen rinnalla pohditaan myös siviilipalveluksen vastaavaa kehittämistä. Molempien palvelusmuotojen tavoitteena on parantaa yhteiskuntamme kriisivalmiutta. Toivon ennakkoluulottomuutta näihin selvityksiin. Sekä kansainväliset että kansalliset uhkakuvat ovat sellaisia, että voisi esimerkiksi olla hyödyllistä alkuvaiheessa yhdistää koulutusjaksoja, joiden jälkeen sotilas- ja siviilipalvelusjaksot eriytyisivät."

OTE Ylipäällikön puheesta 25.1.2010.

Hannu Narsakka (nimimerkki)

Samaa mieltä aiheesta #43:n kanssa. Myös on hyvä, jos ase-sanana "häivytetään" lakiotsikoista. Mitä nykyisin tarkoittavat asevelvollinen - varusmies, onko vastineita?
Muuten Kollaalla oli miehiä, jotka palvelivat aseettomina. Naapurin Veikko oli töpinässä hyvä hevosmies ja peltikamiinoiden korjaaja. Hän vei hevosella 4./JR34:n etulinjaan lämmintä ruokaa. Oli hatara lautaparakki jakoa varten, miehiä oli tullut linjasta noutamaan muonaa. Samalla tuli tykistöisku parakin ympäristöön ja yksi ammus tuli katon läpi keskelle maalattiaa samalla kun Veikko kantoi soppa-astian sisälle, missä oli pari kiväärimiestä ja säikähtäneinä - mitä tehdä? Veikko otti ammuksen syliinsä ja sanoi, ettei hän tämän "kormun" kanssa viihdy samassa paikassa ja kantoi ulos kannon nokkaan kranaatin. Se oli ainoa kerta kun Veikko koski aseeseen talvisodassa.

iiris (nimimerkki)

Asevelvollisuuden kehittäminen taitaa olla aika voittopuolisesti miesten juttu.
Tai ainakin tuntuu siltä, että miehet ajattelevat niin.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Iiris, varmaankin on niin, että miehet ajattelevat asiasta kuten toteat, erityisesti me, jotka olemme suorittaneet varusmiespalveluksen ja olemme reservissä tai olemme olleet nuorempana reserviläisiä. Meitä on yli 1 000 000 miestä. Ja meidän maailmaamme on juurrutettu, että armeija on miesten juttu.

Itse toivon avointa keskustelua asevelvollisuuden tulevaisuuden mahdollisuuksista. Minä en deletoi mielestäni koko kansan velvollisuuden säätämistä. Mutta silti, näen perimmäisen tarkoituksen ja syyn - asepalveluksen laadun ja oikean määrän säilyttämisen välttämättömyyden.

iiris (nimimerkki)

Luulisin, että suurin osa naisistakin antaa mielellään miesten hoitaa armeijahommat. Mutta armeijan kehittäminen, ja etenkin siviilipalveluksen (joka on useimmille hyvin epäselvä käsite) ja mahdollisten muiden tulevien kansalaispalvelumuotojen kehittäminen vaatii myös naisten hyväksynnän.

Jotenkin armeijan olisi lähestyttävä siviiliyhteiskuntaa, osallistuttava enemmän yhteiskunnan toimintaan. Olisiko se siviilipalvelu"joukkojen" tehtävä?

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

#33,34: Tuolta vapaaehtoisuuden puolelta nostan esiin SPEK´in. On perinteitä, on toimintaa.

SPEK - Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toimii palo- ja pelastusalan sekä väestönsuojelun ja varautumisen asiantuntijana. Vaan kansa tuntee sen VPK-toiminnan kautta, joku tietää myös Pelastusopiston. - Aivan eritason koulutusta kuin sellaisella järjestöllä, jolla ei ole henkilöjäseniä. Viittaan myös lausumaasi lotista, kodinturva- ja maakuntajoukoista.

Maakuntajoukoista sen verran, että joko Stadissa on joukkue(runko) / kaupunginosa? Jos Helsingin maakuntajoukko on komppania, niin sehän häviää jo Kluuvin kortteliin.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Meille, jokaiselle löytyy tehtävä, sukupuolesta ja iästä riippumatta. Tässä "näin naapurissa" -osastolta:

http://www.youtube.com/watch?v=ivASIwtHALM&feature...

Tämä on isänmaallista toimintaa ja "antifasismia"? - Voitonpäivän viettoa 9.toukokuuta Moskovassa.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

www.kansalaispalvelu.fi -nettisivuilla perustellaan teemaa otsikolla

Suomalaisten yhteisöllisyyden vuoksi

"Perustuslain tarkoittamat oikeudet kansalaisten yhdenvertaisuudesta lain edessä toteutuvat, kun vain miehiä koskeva asevelvollisuus korvataan sukupuoleen katsomatta koko ikäluokkaa koskevalla kansalaispalvelulla, jonka piirissä nykyinen asevelvollisuus voidaan suorittaa.

Näin saavutettaisiin seuraavat edut:

- kaikkien kansalaisten kriisivalmiudet paranevat
- yhteisöllisyys ja yhteiskuntavastuu kehittyvät
- nuorten sopeutuminen yhteiskuntaan helpottuu ja syrjäytyminen vähenee
- hoivatyöhön lisävoimaa
- ammatinvalinta helpottuu
- maahanmuuttajien kotoutukselle uusia mahdollisuuksia
- kansalaisten eriarvoisuus vähenee
- työllistyminen paranee
- kansalaispalvelu koskisi myös erityisryhmiä
- sisältöä elämään vastuunotosta yhteiskunnassa."

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

# 57. Kiitos Tynkä-Karjalan Antille virkistävästä aamun avauksesta. Unet lähtivät.

M-T Heikka

"Voiko nyky-Suomessa olla edelleenkin sukupuoleen perustuvaa diskriminaatioita? "

Voi, koska olisi hirveä hässäkkä karsia naisista se armeijaan kykenevä aines. Olisiko 20%, kun miehistä lienee 70%. Se maksaisi aika paljon.

Kyllä se "tasa-arvo" menisi jo ylellisyyshyödykkeeksi.

Toisaalta, jos hödyt olisivat kustannuksia suuremmat, niin korvien välissä kait se ero sitten vain olisi.

Esittääkö Halonen sellaista systeemiä, mitä vakaumuksen ja uskon vuoksi kieltäytyneet eivät voisi hyväksyä. Tuskin jotkut jehovantodistajat tahtovat olla armeijan kanssa missään tekemisissä, ja siten voisi ajatella myös heidän ajattelevan, joilla on se syvä vakaumus olla tarttumatta aseisiin. Eli niiden ihmisten oikeutta loukataan, joiden vuoksi alunpitäen on koko siviilipalvelusjärjestelmä rakennettu.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

#58: "Puolustusministeri Häkämiehen (kok.) mukaan tärkeää olisi keskustella siitä, voisiko siviilipalvelusta kehittää humanitääristen tehtävien suuntaan."

Kyllä (taas kerran) on "ajatusten-Kymijoki" lähtenyt niin humaaniksi, että seuraamukset hirvittävät. - Miksemme voi olla aidosti isänmaallisia ja omista eduistamme huolta pitäviä?

"Koti-uskonto-isänmaa" on paljon, paljon muuta kuin yhden poliittisen puolueen (harhauttava) tunnuslause.

Jeppe (nimimerkki)

Naisia ei pidä ottaa laajassa mitassa armeijaan. Jokin vastaava riesa heille voitaisiin kyllä luoda. Pakollinen kuuden kuukauden palkaton työjakso vanhainkodissa? Jotain muuta yhteiskunnan kannalta hyödyllistä? Tekemätöntä työtä aina löytyy.

Naisten jättämiselle asepalveluksen ulkopuolelle, on mielestäni yksi kaikki muut näkökulmat ylittävä peruste. Lisääntyminen. Noin 90.000 miestä kaatui talvi ja jatkosodan aikana. Pysyvästi vammautuneita kertyi suunnilleen sama määrä. Pienelle kansalle tämä oli hirvittävä isku. Se olisi voinut olla kohtalokas, jos tappioista puolet olisi ollut nuoria lapsettomia naisia.

Jape2 (nimimerkki)

Jarmo:
"Vuoden 2009 kutsuntaan osallistuneista miespuolista kansalaisista määrättiin palvelukseen 78 prosenttia. Sen päälle myöhemmin astuu samasta ikäluokasta väkeä vielä parin prosentin verran. Lähes joka viides mies jää jo tässä vaiheessa pois pelistä. Matkan varrella heistä tippuu vielä 5–10 prosenttia, ylikin."

Yritin pikaisesti googlailla tuota viimeisessä lauseessa olevaa numeroarvoa (siis "5-10 prosenttia, ylikin"). Netistä löytyy keskeyttäneiden määräksi melkeinpä mitä vain väliltä 10 - 20 %. Mikähän tässä on nyt se lopullinen luku?
Virallisimmalta tuntuu Ruotuväestä löytynyt juttu, kylläkin jo pari vuotta vanha:
"Valtakunnallisesti kesän 2007 saapumiserästä palveluksensa on keskeyttänyt kahdeksan viikon jälkeen jo 11,2 prosenttia, ja luku sen kuin kasvaa."

Kun tuohon lisätään, että talven erässä keskeyttäminen on n. 1 prosenttiyksikön suurempaa ja että keskeyttämiset ovat olleet koko ajan kasvussa, niin tänä päivänä keskeyttäneitä olisi arviolta 12-13 %?

Kun ikäluokasta yhteensä n. 80 % alkaa suorittamaan palvelusta ja heistä n. 12-13 % keskeyttää, niin tuostahan voisi karkeasti pyöristää, että koko miespuolisesta ikäluokasta n. 10 % kuuluu keskeyttäjiin ja näin ollen n. 70 % koko miespuolisesta ikäluokasta suorittaa asepalveluksen.

Tuoreemmat tiedot viime kesältä kertovat Ylen mukaan, että ainakin pohjoisessa oli kovia keskeytyslukuja: Lapin lennosto 17 %, Lapin ilmatorjuntarykmentti yli 18 % ja Sodankylän jääkäriprikaati yli 15 %. Eikö Lapissa ole perinteisesti ollut keskeyttäneitä alle koko maan keskiarvon?

Vai haluatko, Jarmo, tarkentaa tuota keskeyttäneiden osuutta ja sitä myötä lopullista asepalveluksen suorittaneiden määrää? Voidaanko sanoa, että vielä tänä päivänä 70 % miespuolisesta ikäluokasta suorittaa asepalveluksen vai joko mennään alle? 69 %? 66 %?

70 % tarkoittaa sitä, että koko ikäluokasta asepalveluksen suorittaa vain 35 %.
66 % tarkoittaa sitä, että koko ikäluokasta asepalveluksen suorittaa vain joka kolmas.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)
Juhani Putkinen

Jarmo (30): "Jos armeijasta tehdään esimerkiksi ympäristö- tai pelastuspalvelu- tai palokuntajoukkoja niin pieleen menee."

Valitettavasti käytäntö on, että maakuntajoukkolaisille opetetaan esimerkiksi metsäpalojen sammutusta ennen kuin niille on harjoitettu oikeita sotilaallisia tehtäviä kuten vaikkapa komppania puolustuksessa tai hyökkäyksessä. Puhumattakaan, että olisi ollut oikeita taisteluammuntoja.

Toistan sanasi: "pieleen menee".

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

SPEK ja VPK-toiminta, sekä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) ja SPR toimivat erinomaisesti.
- Sotilailla ei ole siellä mitään erityistä annettavaa, vaan heidän tulee keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Kyllä siellä tehtäviä riittää enemmän kuin tarpeeksi.

Mies vailla tasa-arvoa (nimimerkki)

Lukekaapa ajan kanssa vaikka tuo ketju:

STM:YLEINEN NAISSIVIILIPALVELUS tasa-arvoisesti nyt Suomeen?
http://www.foorumi.info/miestentasaarvo/viewtopic....

Lisäksi mitä radikaali enää olisi tässä muuttamisessa, sillä kaikki sivistysmaat ja jopa esim Venäjä ja Valko-Venäjä ovat muuttaneen systeemiään. Enemmänkin tämä nykyinen tilanteemme on hävettävä 2010 sivistysmaassa.
http://www.foorumi.info/miestentasaarvo/viewtopic....

iiris (nimimerkki)

#58
Kansalaispalvelu-idea hakee vielä muotoaan, mutta senkin suunnittelussa on tietysti vaarana yli-innostuneisuus. Totta on kyllä, että kansalaispalvelu lisäisi koko kansan yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Ketään ei jätettäisi ulkopuolelle, kuten nyt käy niille (miehille), jotka haluaisivat käydä intin, mutta jostain syystä eivät kelpaa porukkaan mukaan tai joutuvat keskeyttämään palvelun.

Siviilipalvelusta (ja kansalaispalvelusta) pitäisi tehdä nykyistä arvostetumpi palvelumuoto. Siviilipalvelumiehet on jätetty jotenkin "heitteille", oman onnensa nojaan.

Mutta, jos kansalaispalvelu nähtäisiin sukupuoleen katsomatta koko väestöä koskevana uudenlaisena palvelumuotona, niin se olisi jo niin radikaali uudistus, että siinä heiluisivat yhteiskunnan perustat perusteellisesti. Se on kansalaipalvelun äärimuoto, joka tuskin Suomen oloissa saa kannatusta.

Jari Kauppila (nimimerkki)

#66 Ongelmana on erityisesti eduskunnassa olevat naiset, jotka eivät missään tapauksessa halua antaa naisille ylimääräistä velvollisuutta (mikäs sen mukavampaa kuin vain miehiä koskeva riesa?). Heille "tasa-arvo" on nimittäin sitä, että naisilla on parempi asema kuin miehillä.

Mies vailla tasa-arvoa (nimimerkki)

Miten yleensä voi olla v 2010 mahdollista, että esimerkiksi saman ikäluokan naislääkärit saavat hyvää palkkaa samoilla osastoilla, samoista töistä, samaan aikaan kun miehet tekevät 12 kk ilmaiseksi työtä pakotettuna? Ja entä sivaria ja armeijaa käymättömät hyvä palkkaiset maahanmuuttajaperäiset lääkärit samoilla osastoilla? Terveyskeskuslääkärin keskipalkka on 5325 € / KK.

Nykyäänhän tämä naislääkäri ja maahanmuutaja voivat olla vaikka aviopari. Ja tienata lääkärin palkalla yhteensä 100 000 euroa samana aikana, kun suomalainen mies tekee saman palkatta, pakotettuna vankilan uhalla ja eläen sossun pennosilla?

Ja jatkaen logiikan ketjua - kuka oikeasti maksaa tuon 100 000 välikädellisesti tälle pariskunnalle? Periaatteessa tämä suomalainen mies myöhemmän elämänsä verotulojen kautta, sillä miehet tekevät 12 miljardia veronsiirtoa työnsä tuloksista naisille joka vuosi.

-

Entä sitten homoparit ja lesboparit vastaavassa tilanteessa?
Periaatteessa homoparin menetys on tuolta ajalta 100 000 ja lesboparien voitto 100 000. Todellisuudessahan homoparin menetys on 200 000 koska myöhemmenin he maksavat verotuksen kautta tuon lesboparien 100 000 palkan ... Eikö tämäkään huikea vääryys haittaa nyt tässä asevelvollisuus asiassa nykynaisiamme, tasa-arvovaltuutettua ynm jotka muuten ovat kyllä homoja puolustamassa joka asiassa? Entä SAK:ia ynm?

Entä homoparien tai lesboparien lasten tasa-arvoinen oikeus vanhempiin tällöin? Toisesta liitosta joutuu kumpakin vanhempi palkattomaan pakkotyöhön - toisesta ei kumpakaan?

Entä nämä kaikenmaailman nykyiset 3 sukupuolet tai sukupuolenvaihdoksen tehneet?

Eli jokaiselle nyt vähintään yleinen siviilipalvelus, oikeasti YLEISEN oppivelvollisuuden tapaan tai vähintään se naisten itsensäkin vaatima 50% naiskiintiö tähänkin työhön tai sitten palkkaa armeijasta! Tai vaihdetaan sitten yleineinen äänioikeus samojen sääntöjen mukaiseksi?

-

MUISTUTUS ASIAN TIIMOILTA:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sukupuolten_tasa-arvo

EU LAIT
"EY-tuomioistuin on määritellyt (päätös C-285/98 11.1.2000), että aseellinen palvelu on yhtä lailla sopivaa miehille ja naisille."

Ja tässä ei siis olla edes huomioitus vielä sitä naisille luonnostaankin sopivampaa siviilipalvelusta.

SUOMEN TASA-ARVOLAKI
Suomessa Perustuslain 6 § 2 momentti sanoo: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan SUKUPUOLEN, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, VAKAAMUKSEN, terveydentilan, MIELIPITEEN, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (vrt palkaton orjatyö 7 vrk työviikkoineen suljetussa laitoksessa vain toiselle sukupuolelle)

SUOMEN PERUSTUSLAKI
Luvussa 2 on turvattu seuraava oikeus kaikille - YHDENVERTAISUUS lain edessä - ja tähän asiaan perustuu koko Suomen laki. (vrt taas orjatyö vain toiselle sukupuolelle, oloissa joka rikkoo lähes kaikkia työehtosopimuksia ynm - tämähän tuhoaa koko Suomen lain perustuksen ja hengen?)

SEKÄ SUOMEN NYKYINEN HALLITUSOHJELMA
"Miehillä ja naisilla on oltava yhtäläiset edellytykset kaikilla elämänalueilla."

JA SILTIKIN - 79% NAISISTA KANNATTAA MIESTEN ORJUUTTAMISTA.

http://www.vapaasana.net/artikkelit/2009/02/79-nai...

mies.asia (nimimerkki)

"Naisten asepalveluksesta puhutaan. Voiko nyky-Suomessa olla edelleenkin sukupuoleen perustuvaa diskriminaatioita? Mihin Suomen asevelvollisuus on menossa, entä varusmiespalvelus."

Suomen ylivoimaisesti suurin tasa-arvo-ongelma tällä hetkellä on vain miehiin kohdistuva asevelvollisuus.

Naisille tulisi joko asettaa vastaava velvollisuus tai miehiltä poistaa nykyisen muotoinen palvelus. Vaihtoehtoja tämän tavoitteen saavuttamiseen on monia, mutta yhdenvertaisuus lain edessä tulisi ulottaa myös tähän yhteiskunnan osa-alueeseen.

-- http:/mies.asia/

Yleinen kansalaisvelvollisuus tasa-arvoiesti (nimimerkki)

http://www.hs.fi/tulosta/1135236299258

”Tämän vuoden alussa Ruotsin kutsunnoista vastaavan
Pliktverketin johtaja Björn Körlof ihmetteli julkisesti,
miten voi olla mahdollista, että vielä vuonna 2008 on
voimassa laki, joka asettaa miehet ja naiset eri asemaan.”

Eikö Jarmo Nieminen voisi jäädä historiaan ja alkaa meidän Björn Körlofiksi?

C PAPERIGATE (nimimerkki)

Mietityttää , että ovatko yhä useammat huippu-urheilijat, liikemiehet, muusikot, toimittajat ym niin sairaita, mitä lopulliseen vapauttamiseen vaaditut kovat diagnoosit vaativat? Entä onko tosiaan jo jollain Helsinkin alueilla oikeasti terveistä nuorista 20 vuotiaista ihmisistä 30-50 % niin sairaita mitä nuo "raskaat diagnoosit" vaativat?

Niin sairaita, että eivät voi edes iisiä siviilipalvelustyötä suorittaa? Esim huippu urheilijat, nokian nykyinen huippukovaa johtajan työtä tekevä kallasvuo ja huippu toimittajat ym? Tai pian 20- 30% kaikista nuorista, terveistä ihmisistä? Jotka kuitenkin heti diagnoosit saatuaan palaavat paljon esim siviilipalvelus vaihtoehtoa kovempiin töihin tai opiskeluputkeen?

JOS TAAS SATTUISI OLEMAAN NIIN, ETTÄ NÄIN EI OLE - NIIN SILLOIN TOSIAAN LÄÄKÄRILIITTO, MINISTERIÖ JA JOPA ASIOITA VALVOVAT VALTAKUNNAN VIRANOMAISET OVAT KYLLÄ MUKANA ERÄÄNLAISESSA "JATKETUSSA PETOSVYYHDISSÄ"?

Ynnäilkääpä hieman. Tämän pitäisi olla julkinen skandaali?

-

http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/01/tutkija_...
"Korkeat keskeyttämisluvut eivät ole merkki nuorison pahoinvoinnista, väittää tutkija Mikko Salasuo. Hänen mukaansa psyykkisistä syistä keskeyttävät ovat todellisuudessa terveitä nuoria."

+

http://www.ilt alehti.fi/uutiset/200909251031 2170_uu.shtml

"Historiallisen huono tilanne on Kajaanissa, jossa jopa 30 prosenttia asevelvollisista hylättiin jo kutsunnoissa.

- Kyllä tämä tulos hämmentää. Tällaisiin lukuihin ei ole täällä päin totuttu, sanoo majuri Tero Kinnarinen Kainuun aluetoimistosta Aamulehdelle."
http://www.turkulainen.fi/Sivustot/Turkulainen/Pai...
”Armeijasta lähteminen on tavallisinta pääkaupunkiseudulla. Helsingissä on kaupunginosia, joissa alle puolet suorittaa varusmiespalveluksen.”

+

LÄÄKÄRIEN ETIIKKA JA VALAT

Hippokraateen valasta:

http://fi.wiki pedia.org/wiki/Hippokrateen_va la

"...tulen torjumaan kaiken, mikä voi olla vahingoksi ja vääryydeksi...menen auttaakseni sairaita, tekemättä tahallisesti mitään vääryyttä ja vahinkoa...Jos täytän tämän valan enkä riko sitä, sallittakoon minun nauttia sekä elämästä että taidostani kaikkien ihmisten ikuisesti arvostamana. Mutta jollen sitä pidä, vaan teen väärän valan, tapahtukoon päinvastoin."

+

Suomen lääkäriliitto: etiikka

http://www.laa kariliitto.fi/etiikka/liiton_o hjeet/eettinen_ohje.html

"Lääkäriksi ryhtynyt henkilö on ottanut hoitaakseen suuren ja vaativan tehtävän. Tästä tehtävästä hän ei voi suoriutua, ellei hänellä ole perusteellisten tietojen ohella vakavaa halua noudattaa lääkärin ammatin harjoittajan vuosituhansien ajan tunnustamia eettisiä velvoituksia."

"Lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, eikä hän saa antaa rodun, uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman vaikuttaa toimintaansa heitä kohtaa."

"Todistuksia ja lausuntoja antaessaan lääkärin tulee muistaa olevansa puolueeton todistaja ja asiantuntija, jonka lausunnon on perustuttava huolellisen tutkimuksen antamiin objektiivisiin havaintoihin ja niiden kriittiseen arviointiin sekä muihin tosiseikkoihin"

MINISTERIN VALA

http://www.val tioneuvosto.fi/tietoa-valtione uvostosta/perustietoa/fi.jsp

"Ministerin tulee ennen tehtävänsä vastaanottamista vannoa virka- ja tuomarinvala"

"Valtioneuvost on yleisistunnon päätöksistä ovat kaikki istuntoon osallistuneet valtioneuvoston jäsenet yhdessä esittelijän kanssa vastuussa. Vastuusta voi kuitenkin vapautua esittämällä eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan merkittäväksi.

"Ministerin vastuu ilmenee sekä poliittisena vastuuna että oikeudellisena vastuuna. Oikeudellisen vastuun perusteella ministerin virkatointen lainmukaisuus voidaan saattaa valtakunnanoikeudessa tutkittavaksi."

VALTIONEUVOSTOT JA OIKEUSKANSLERI

"Oikeuskansler in tehtävänä on perustuslain mukaan antaa tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä. Oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu myös valvoa näiden valtioelinten virkatointen lainmukaisuutta."

ENTÄ VIRANOMAISTOIMINTAA VALVOVAT POLIISITAHOT YM? SKANDAALI TÄMÄN KUULUISI OLLA?

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

#67: "Siviilipalvelumiehet on jätetty jotenkin ”heitteille”, oman onnensa nojaan."

Aivan samaa mieltä. Erityisesti "legionalaisten" kertomukset Lapinjärveltä eivät mieltä ylennä.

Tarkennuksena kuitenkin, että Puolustusvoimat eivät ole tähän millään lailla syypää. Sen osuus päättyy kutsunnoissa, kun siviilipalvelusanomus on hyväksytty. Sen jälkeen vastuussa ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä siviilipalvelukeskus.

Jape2 (nimimerkki)

Onni, eiku Janne Suuroselle ja muillekin.

Nuo hokemat, "joka maassa on armeija, vieras tai oma", ovat vain osa niitä hölmöjä urbaanilegendoja, joilla yleistä asevelvollisuutta perustellaan. Esimerkkejäkin voisi ottaa: Islannissa ei ole puolustusvoimia. Toisaalta monessa maassa niiden koko on "kymmenesosa" Suomesta, kuten esim. Baltian maissa. Nuo maat ovat sentään Venäjän naapureita.

Puolustus pitää järjestää, ei siinä mitään. Mielestäni on vain kestämättömän typerää järjestää puolustus sillä tavalla, että vankilan uhalla pakotetaan 33 % kansasta ilmaiseksi tähän palvelukseen. Useimmat näistä palvelukseen astujista eivät tässä nykyisessä ilmapiirissä edes itsekään tajua olevansa hyväksikäytettyjä hyödyllisiä idiootteja - noin niin kuin hieman kärjistäen sanottuna.

66 % suomalaisista ei suorita inttiä ja sen lisäksi he eivät halua edes maksaa palkkaa niille, jotka he haluavat kuitenkin vankilan uhalla pakottaa palvelukseen. Siis tässä on kaksinkertainen kusetus menossa: "Mene palvelukseen tai vankilaan JA teet sen vielä ilmaiseksi!".

Palvelus maksaa varusmiehelle itselleen helposti yli vuoden ansiomenetyksen lyhentyneenä työurana. Se voi maksaa joillekin 10 000, joillekin 50 000 ja joillekin vieläkin enemmän. Varusmiehet siis itse kustantavat oman palkkamenonsa.

Ylipäälliköllä ja puolustusvoimien komentajalla on kuitenkin otsaa juhlapuheissa valehdella päin naamaa koko kansalle, että yleinen asevelvollisuus on edullista.
No, edullista se on valtion budjetille, kallista se on itse varusmiehille ja kansantaloudelle. Suomalaiset palveluksen suorittajat ovat vuoden lyhempään siellä työelämässä sitten.

Jape2 (nimimerkki)

Jatkanpa vielä tuosta edellisestä kirjoituksestani.

Siis kun kehutaan tätä yleisen asepalveluksen halpuutta, niin silloin itse asiassa pannaan vastakkain toisaalta pienehkö summa rahaa ja toisaalta kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä ja tasa-arvo. Onko todella näin, että kun on kyse miehistä, niin niitä voi kohdella miten vain säästääksemme muutaman roposen? Siis oikein lain voimalla kyykyttää?

Vaihtoehtohan olisi, että intin käymisestä maksettaisiin palkkaa. Tarvittaessa niin hyvää, että sinne hakeutuisi ihan vaihtoehtoisesti riittävä määrä alokkaita, jolloin pakosta voitaisiin luopua. Siis pienehköllä summalla voidaan korjata räikeät epäkohdat yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvossa, jotka eivät kestä minkäänlaista kriittistä tarkastelua.

Palkka varusmiehille tulisi kustantamaan valtion budjetille vain n. 300 miljoonaa vuodessa. Kova palkka tulisi kustantamaan 450 miljoonaa, jolloin varmasti riittäisi tulijoita, niin miehistä kuin naisistakin.
Tätä summaa voi verrata esim. hallituksen veronalennuksiin, 1,3 miljardia (500 miljoonaa alv-ale ja 800 miljoonaa tuloveroale).

Ja muistutan vielä kerran. Vaikka tuota palkkaa ei nyt maksetakaan valtion toimesta, niin se palkkakustannus syntyy silti joka hetki varusmiehille. Nyt se palkkakustannus jää varusmiesten itsensä kustannettavaksi lyhentyneenä työurana. Palkkakysymyksessä ei siis ole kysymys siitä, että onko meillä varusmiehistä palkkakustannuksia vai ei. Kysymys on siitä, että maksaako tämän palkkakustannuksen varusmies itse vai valtio.

Siis toistan: Valitaanko karkea epätasa-arvo lain edessä vai käytetäänkö hieman rahaa valtion budjetissa varusmiesten lompakon sijasta?

Kuinka vaikea tuollainen päätös voi olla?
Ja miksi?

ard (nimimerkki)

#73: "Siis kun kehutaan tätä yleisen asepalveluksen halpuutta, niin silloin itse asiassa pannaan vastakkain toisaalta pienehkö summa rahaa ja toisaalta kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä ja tasa-arvo."

Olet oikeassa. Itse asiassa mikä tahansa yhteiskunnan osa-alue muuttuisi "halvaksi" kun sinne pakotettaisiin ihmiset palkattomaan työhön. Nuorisohan voitaisiin määrätä lapioimaan lunta, hoitamaan vanhuksia, kaupan kassalle, siivoamaan jne. ja sitten voitaisiin todeta että kyseinen toiminta on niin halpaa.

Maksamalla edes kohtuullista korvausta (vaikka 1500 €/kk) puolustusvoimat saisi riittävästi motivoituneita naisia ja miehiä varusmiespalvelukseen. Ja normaalielämän mukaisesti upseerikoulutukseen menijöille maksettaisiin extraa jne. Ihannetilassahan puolustusvoimat olisivat paikka, jonne PYRITTÄISIIN, ei mentäisi. Reservin ylläpitoon riittäisi että n. 20-25% ikäluokasta (naiset+miehet yht) kävisi armeijan - tuollaisella korvauspolitiikalla tämä onnistuisi.

Ja samalla ei menisi voimavaroja huonokuntoisten ja ei-motivoituneiden alokkaiden hyysäämiseen.

Jape2 (nimimerkki)

Miettikääpä sellaista nuorta, joka on juuri päässyt reserviin. Siis päässyt sellaisesta palveluksesta reserviin, jossa on maksettu palkkaa. 12 kk:n palveluksen jälkeen voisi pankkitilillä olla helpostikin 10 000 - 15 000 euroa. Mikä olisi loistavampi tapa nuorelle parikymppiselle aloittaa oma itsenäinen elämä siitä?

Jos reserviin päästyään menee töihin, voi ostaa asunnon. Jos menee opiskelemaan, ei tarvitse opintolainaa eikä pidentää opintoaikaa osa-aikatyöllä. Elämä oikeasti hymyilisi. Ja fiilikset olisivat muutenkin hyvät, koska sinne inttiinkin tuli mentyä ihan vapaaehtoisesti, koska se oli palkanmaksun myötä muutettu vapaaehtoiseksi.

Jos sinne inttiin ei olisi tullut mentyä heti parikymppisenä opiskelujen tai työpaikan vuoksi, voisi sinne mennä myöhemmin tienaamaan sen 15 000 euroa - siis sitten kun opiskelun tai potkujen jälkeen olisi työtön. Tai ihan vaan vaihtelun vuoksi. Tai ihan vaan hakemaan asuntorahaa. Kliffaa joka tapauksessa...

Ja sitten takaisin todellisuuteen: Suomen köyhin ihminen on juuri reserviin palannut entinen mopo, nykyinen reserviläinen.

Vanha demari (nimimerkki)

"55 Luulisin, että suurin osa naisistakin antaa mielellään miesten hoitaa armeijahommat."

Epäilemättä. Kivahan se on antaa hommansa toisten hoidettavaksi.

" Mutta armeijan kehittäminen, ja etenkin siviilipalveluksen (joka on useimmille hyvin epäselvä käsite) ja mahdollisten muiden tulevien kansalaispalvelumuotojen kehittäminen vaatii myös naisten hyväksynnän. "

Kyllä jos nämä velvollisuudet tulevat myös naisille. Ei tietenkään muuten.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Iltaa verkkoon, tiivis päivä takana sorvilla ja heti perään lautakunnassa. Juuri loppui. Harmittelen, etten ehtinyt aiemmin kommentoimaan. Pidän esittämistänne näkökulmista. Asevelvollisuuden tulevaisuus on meille kaikille tärkeä asia. Se vaikuttaa meidän jokaisen elämään vähintään välillisesti.

Mitä enemmän historiaa ja erityisesti sotataidon historiaa opiskelen, sitä vakuuttuneempi ole kansallisen ja omaleimaisen puolustusratkaisun merkityksestä unohtamatta sitä, että pienen ei kannata koskaan olla yksin.

Vertaukset Turkkiin, Kreikkaan, Valko-Venäjään, Viroon, Ruotsiin yms. ovat kyseisten kansojen ratkaisuja heidän näkökulmistaan. Samanlaisia eroja on ollut läpi historian vaihtelevinh tuloksin.

Itse kannatan suomalaista, omeleimaista puolustusratkaisua ja sen tärkeimpänä tekijänä on kansalaisten halu puolustaa maataan tarvittaessa aseellisesti. Tämän tahdon muodostumisen tärkein ehto on yhteisöllisyyden muodostuminen. Tässä yhteydessä se syntyy yhteisen asevelvollisuuden ja kansalaisevelvollisuuden kautta ja erityisesti silloin, jos konkreettista uhkaa ei ole. Kyse on myös perinteestä ja sen periytymisestä. Yhteisöllisyys voidaan myös hetkessä menettää. Sen jälkeen ei ole myöskään maanpuolustustahtoa. Turvallisuus joudutaan tahdon rappeutumisen myötä ostamaan ulkoa. Näin minä ajattelen! Miten sinä?

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#69. Kiitos Janne sympatioistasi: "Ymmärrän kyllä upseeri Jarmo Niemisen tarpeen olla lojaali puolustusvoimien komentajaa, entistä komentajaa ja puolustusvoimien ylipäällikköä kohtaan ja mikä varmasti suuresti rajoittaa mielipiteiden ilmaisua näiden aiheiden parissa."

Upseeriuuteen kuuluu lojaalisuus järjestelmäänsä kohtaan. Tietysti. Totean kuitenkin, että kukaan ei ole rajoittanut minun ajattelemiseni vapautta ja ajatuksieni julkaisemista. Ei kukaan.

Yleisesikuntaupseeri koulutetaan kriittisen perustelevaan ajattelutapaan ja aivoitustensa ilmaisemiseen, niin että esimies sen myös sisäistää päätöksen tekonsa pohjaksi. Se on upseerin tehtävä myös rauhan aikana.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

#63. Jape2, jaksat vääntää prosentteja. Voit tehdä niitä loputtomiin. Oman ajattelusi kahleena on halu ennustaa. Toisaalta vedät suorat johtopäätökset Heasrista tai Lapin Kansasta. Et harrasta lähdekritiikkiä ollenkaan. Mikset ottanut laskentamalliksi minun vuoden 1989 Uudenmaan Jääkäripataljoonan keskeytysprosenttia 24,6, jos oikein muistan. Varusmiesten keskeytysprosentit vaihtelevat joukko-osastoittain ja ajallisesti. Moni palaa takaisin palvelukseen, jopa uudestaan ja uudestaan siihen vuoteen asti kun täyttää 30 v. Myös intin kutsuntatarkastusperusteet ovat vaihdelleet eri aikoina. 1920-luvulla karsinta oli moninverroin tiukempaa. 1970-luvulla haavittiin kaikki sisään. Nyt on nyt.

Jape2 (nimimerkki)

#83 Jarmolle.

Itse sanoit eilen näin:
"Tarkistin tuon asevelvollisuuden suorittamisasteen. Se on viimeksi valmiiksi tulleella ikäluokalla ensikertaa alle 80 %:a sitten 1930-luvun. Nyt luku on vähän päälle 79 %. Saan tarkat tiedot päämajasta huomenna."

No, tänään on tuo huominen. Miksi et nyt sitten kerro niitä tarkkoja lukuja? Ilmoitit vapaasti lainaten näin tänään: "78 + 2 % astuu palvelukseen, josta 5-10 % ja ylikin keskeyttää".
No, onhan tuo jotain, mutta ei kuitenkaan kovin tarkkaa. Tuosta sinun ilmoituksestasi saa siis karkean arvion, että asepalveluksen suorittaa karkeasti n. +70 % miespuolisesta ikäluokasta.
Puolustusministeri Häkämies puhui viime vuonna Hesarissa 73 prosentista.

Joudun arvioimaan asiaa nettitietoihin ja muihin tiedotusvälineisiin nojaten, koska niitä tarkkoja lukuja ei jostain syystä kuulu eikä näy.

Siitähän olemme kaikki yhtä mieltä, että puolustusvoimilla on tarkat luvut, emmekö olekin? Puolustusvoimathan tietää, kuinka monta miestä se kouluttaa vuosittain? Eivätkä tiedot ole edes salaisia. Näillä tiedoillahan puolustusvoimat on ylpeillyt takavuosina, siis silloin kun prosentit olivat vielä yli 80.

Jos sinua huolettaa ne ikäluokkaan kuuluvat miehet, jotka ovat hakeneet ja saaneet lykkäystä, niin eipä hätää. Viime vuonna koulutettujen määrässä on mukana puolestaan ne, jotka ovat joskus aikaisemmin saaneet lykkäyksen ja suorittivat sitten intin viime vuonna. Siitä vaan laskemaan viime vuonna koulutettujen suhdetta koko ikäluokkaan. Lopputulos pitää varmasti paikkansa kymmenysten tarkkuudella, sillä eiköhän se ole melko vakio se lykkäystä hakevien määrä.

Sen sijaan, että kertoisit tarkat luvut kuten lupasit, niin alat valittamaan allekirjoittaneelle siitä, että yritän saada tätä lukua selväksi? Mikä järki tässä on?

Anna yksiselitteinen luku siitä, kuinka moni ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen ja minun arvailuni loppuu siihen. Tai jos et sitten ilmoita niitä tarkkoja lukuja, niin älä kuitenkaan allekirjoittanutta osoittele sormella siitä, että nämä luvut kiinnostavat.

No, lopuksi kuitenkin muistutan tähän loppuun, että ei nämä meidän mielipiteet niin kaukana ole toisistaan. Maata pitää puolustaa ja se on meille kaikille tärkeää.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Arvon Jape2, vielä kerran väännän sinulle rautalangasta. Tämän jälkeen sitä en tee. Vuonna 2009 määrättiin varusmiespalvelukseen 78 % ikäluokasta. Vuonna 2020 tiedetään vasta tarkasti (osoittelen sinua sormella nyt), mikä on tuon ikäluokan lopullinen palveluksen suorittamisaste, koska 100-78 erotuksesta osa tulee opiskelu, terveys, yms. syistä palvelukseen lähivuosina (eräsiirto) ja osa heistä tippuu matkalla tullakseen uudestaan.

Vuonna 2009 valmistuneen täysin palvelleen ikäluokan suoritusprosentti oli 79. Ja väitän, että koskaan tämän luvun ymmärtäminen ei ole ollut selkeää, sen verran munkkilatinaa sisältyy erilaisiin luokkiin, lykkäyksiin, vapaehtoisuuteen, nostoväkeen, eräsiirtoihin, kaksoiskansalaisiin, palveluksen jatkajiin, yms.

Mitä tulee lykkäyksiin, niin se koskee nykyisellään vain Jehovan.todistajia, muut voivat anoa aluetoimistolta eräsiirtoa.

http://www.mil.fi/perustietoa/julkaisut/varusmies_....

Jape2 (nimimerkki)

Jarmo:
"Vuonna 2009 valmistuneen täysin palvelleen ikäluokan suoritusprosentti oli 79."

Eli tarkoitat siis viime vuonna 30-vuotta täyttäneitä? Pääosa tuosta porukasta kävi intin 1999? Tätä porukkaahan tarkoitat? Tästä olen heti kanssasi samaa mieltä. Tuo ikäluokka on varmaankin 79-prosenttisesti suorittanut asepalveluksen.

Mitä tulee niihin ikäluokkiin, jotka nyt viimeisen parin vuoden aikana ovat täyttäneet 20 vuotta ja tulleet siihen ikään, että ikäluokka lähtee inttiin, heidän suoritusprosentti pyörii siellä 70 paikkeilla.

Kuten itsekin tuolla avauspuheenvuorossasi sanoit, ei lykkäystä hakevia ole kuin 1-2 % ikäluokasta (eräsiirto). Siis jos palvelukseen astuu 78 % nyt, niin myöhemmin tästä samasta ikäluokasta palvelukseenastujia ei ole kuin 1-2 prosenttia, jolloin ikäluokasta kaiken kaikkiaan ennen 30-ikävuotta on 80 % astunut palvelukseen. Tästä kuitenkin keskeyttää yli 10 % palveluksensa kesken (itse mainitset että "5-10 %, ylikin") ja näistä keskeyttäjistä vain hyvin pieni osa palaa palvelukseen myöhemmin. Lopputulema on, että nykyisistä ikäluokista palveluksen suorittaa yli tai ali 70 %, riippuen siitä, kuinka suuri tämä kuuluisa keskeytysprosentti on, jota haen kissojen ja koirien kanssa.

Jännää on myös, että Wikipediassa mainitaan suoritusprosentiksi 65 ja lähteenä viitataan siihen samaiseen Reserviläisen artikkeliin, johon minäkin viittasin sunnuntaina.

Netissä löytyy kyllä mainintoja siitä, että yli 30-vuotiaista intin on suorittanut yli 80 %, mutta samalla spekuloidaan, että prosentti tulee tippumaan 70-75. Tämä siis ihan asiantuntijoiden toimesta. Myös puolustusministeri Häkämies väitti vuosi sitten, että prosentti on 73 %.

Weimari (nimimerkki)

Miksi onanoida numeroilla? Jokaisen numeron takana on ihminen. Koulutus- ja joukkotuotantojärjestelmässä tulisi välttää fakki-idioottimaisia numeroita. Niillä voidaan spekuloida loputtomiin toimittajan, keskustelijan, harrastajan tai vaikka maanpuolustajan itsensä näkökulmasta. Pienelle maalle joka mies motivoituneena on tärkeä. Siksi kaipaankin keskusteluun prosenttien asemesta "lahtisia ja konekivääreitä"

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Terve Jape, nyt wikipediassa lukee 66 %, voit käydä kirjoittamassa sinne vaikkapa 80 % tai 64 % ihan miten vaan. Wikipedian lähdearvo on olematon, niin pitkään kun, kuka tahansa, voi kirjoittaa sinne mitä tahansa, ihan mistä vaan. Jos tutkit wikipedian 65 %:n lähdettä, huomaat että se on sama kuin sinulla, Reserviläisen artikkeli. Suosittelen sinulle, Jape2, edelleen perehtymistä lähdekritiikkiin. Lisäksi vielä haluat muunnella toisten sanomia. En ole puhunut mitään 1-2 prosentista.

Se mitä teet kissojen ja koirien kanssa selviää sinulle vasta 10 vuoden kuluttua:)

iiris (nimimerkki)

Voisitko selittää vähän tarkemmin avaustekstissä mainitsemiasi Saksan ja Sveitsin kansalaispalvelumalleja, tai laittaa linkit.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Terve iiris.

Saksassa noin 50 000 asevelvollista suorittaa siviilipalveluksen hoivatyössä sairaaloissa, vanhainkodeissa yms.

Sveitsissä noin puolet (muistaakseni, voin olla väärässä) asevelvollisista suorittaa varusmiespalveluksensa loppuosan pelastuspalvelutehtävissä. Alokaskausi on yhteinen. Pelastuspalveluupseerit voivat myöhemmin toimia sotilastehtävissä ja päinvastoin.

Yritän muistaa kaivaa tarkemmat tiedot.

Jape2 (nimimerkki)

No niin, löytyihän se!

Sehän oli helppoa, kun osasi katsoa oikeasta paikasta.

Puolustusvoimien toimintakertomukset viime vuosilta. Sieltä löytyy selvää faktaa:
Suomi kouluttaa vuosittain reilut 23 000 varusmiestä. Samaan aikaan parikymppisten miespuolisten ikäluokkien koko on n. 32 000. Tästä saamme äärimmäisen helposti laskettua, että Suomen miehistä asepalveluksen suorittaa nykyisin 73 %. Tämä on se sama luku, jonka Häkämieskin mainitsi viime vuonna. Tämä on se luku, jota olen yrittänyt saada vahvistettua.

Sen sijaan sinä tarkoituksellisesti tarjoilet intin virallista tilastoa, joka EI tilastoi tämän päivän tilannetta, vaan se tilastoi sen, millä prosentilla jo 30 vuotta täyttäneet ikäluokat ovat suorittaneet palveluksensa.

Siis miehistä palveluksen suorittaa nykyään 73 % ja jos merkit pitävät paikkansa, laskua on odotettavissa.
Palveluksen suorittajien määrä on n. 36 prosenttia, jos se lasketaan koko ikäluokasta. Siis reilu kolmannes kansasta suorittaa enää asepalveluksen.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Hyvä Jape2, varmaan ymmärrät, että molemmat luvut ovat puolustusvoimista ja yhtä virallisia. Mutta, jos tällä oivalluksella tulit onnelliseksi, niin hyvä niin.

Toimituksen poiminnat