Jarmo Nieminen Luonto – Isänmaa – Helsinki

Aselupia perutaan mielivaltaisesti

Viime viikolla julkistettujen tietojen mukaan ampuma-aseiden hallussapitolupia on peruutettu tänä vuonna jo yhtä paljon kuin viime vuonna yhteensä. Vuoteen 2007 verraten aselupien peruutukset ovat lisääntyneet noin 50 prosenttia.

Ammunnan harrastajat kannattavat aseluvan peruuttamista huume-, väkivalta- tai ampuma-aserikoksiin syyllistyneeltä henkilöltä. Ne ovat lain mukaisia perusteita. Ei ole kuitenkaan uskottavaa, että aseenomistajien tällaiset teot olisivat lyhyessä ajassa lisääntyneet 50 prosentilla. Aselupien peruutetaan myös keinotekoisilla syillä, perusteilla joita voimassaoleva laki ei tunne. Vaikka laki antaa lupaviranomaiselle huomattavan paljon harkintavaltaa, se ei anna oikeutta mielivaltaan. Osa vääristä päätöksistä johtuu sisäministeriön syksyllä 2008 antamista ohjeista, jotka sisältävät lainvastaisia määräyksiä.

Helsingissä aselupien peruutuksia on perusteltu esimerkiksi ylinopeusakoilla. Turussa on paljastunut tapaus, jossa iäkkään henkilön aseluvat peruutettiin, koska hän ei ollut maksanut tämän metsästysvuoden riistanhoitomaksua. Maksua ei kuitenkaan ole pakko maksaa joka vuosi, jos metsästyksessä on välivuosi, eikä maksujen seuranta kuulu poliisille. Turun poliisilaitos oli myös hankkinut henkilöstä, tämän tietämättä, lääkärinlausunnon. Lääkärin mukaan lupien peruuttamiselle ei ollut mitään aihetta, mutta ne peruutettiin silti.
Eduskunnan käsittelyssä oleva esitys ampuma-aselain muuttamiseksi laajentaisi suuresti poliisin oikeutta hankkia kansalaisten salassa pidettäviä terveystietoja. Perusoikeuksia vakavasti loukkaava esitys johtaisi todennäköisesti viranomaisten yhä laajempaan mielivaltaan.

Lisätietoja ampumajärjestöjen edustajilta:

Timo Huikkala (Asekauppiaiden Liitto ry) p. 0400 632 088
Runo Kurko (NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry) p. 045 126 6952
Jari Mäkinen (Suomen Asehistoriallinen Seura ry) p. 050 52 48 466

TIEDOTUSVÄLINEILLE 20.10.2009
Vapaa julkaistavaksi heti

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (48 kommenttia)

Reiska (nimimerkki)

" Turun poliisilaitos oli myös hankkinut henkilöstä, tämän tietämättä, lääkärinlausunnon. Lääkärin mukaan lupien peruuttamiselle ei ollut mitään aihetta, mutta ne peruutettiin silti. "

Poliisivaltion mielivaltaa. Kova tuntuu into olevan moiseen pitkin läntistä maailmaa eikä syystä ole epäselvyyttä.

Mies Shanghaista (nimimerkki)

Viranomaisohjeet voivat perustua vain lakiin ja laista johdettuun asetukseen. Virastolla ei voi olla kansalaisiin vaikuttavaa toimintaohjetta, joka olisi viraston "sisäinen" ja siten jopa kansalaisilta salainen. Tällainen toimintaohje on laiton.
Ministeriön tai sen hallinnonalan virastojen toimintaohje ei voi myöskään perustua ao. ministerin henkilökohtaiseen mielipiteeseen. Ministeri ei ole yksinvaltainen hallitsija. Hänellä ei ole mitään käskyvaltaa kansalaisiin nähden.

Peemaa (nimimerkki)

Mitkä ovat absoluuttiluvut? 50% lisäys tarkoittaa sitä että 10 luvan sijasta peruttiinkin 15 lupaa. Kaatuuko Suomi tuohon, vaikea tietää kun ei tiedä mitä tuo 50% tarkoittaa.

Jorma Nordlin (nimimerkki)

Mutta mitä tehtiin itse ongelmalle, jonka takia aselupien myöntämiskäytäntöä kiristettiin, eipä yhtään mitäänkö?

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Asekauppiaiden Liitto, NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ja Suomen Asehistoriallinen Seura ry"

Kuinka Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Ampujainliitto, Suomen Metsästäjäliitto?

Poliisin on toimittava lain puitteissa, mutta mikä on sen toiminnassa Sisäministeriö ja ministeri Holmlundin (kok.) vastuu nykytilanteeseen?

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Aselupien peruutukset

- vuonna 2007 1 300 henkilön aseluvat
- vuonna 2008 1 700 henkilön aseluvat
- vuonna 2009 2 000 henkilön aseluvat (31.7.2009 men.)

Matti Kopra (nimimerkki)

Tarkkaavainen lukija varmaan ihmettelee, että miten voi olla mahdollista, että aselupien peruutukset ovat kasvussa 50%:lla vuodesta 2007. Ovatko aseluvan haltijat alkaneet rikkoa lakia (huume-, väkivalta ja ampuma-aserikokset) oikein urakalla takavuosiin verrattuna? Ei toki! Laillisen aseen haltija syyllistyy mihinkään rikokseen todella harvoin rivikansaliseen verrattuna! Poliisiylijohtajan allekirjoittaman, laittomuuksia sisältävän, ohjeistuksen mukaisesti poliisi on ”löytänyt” muitakin perusteettomia syitä aselupien peruuttamiselle. Tällaisia ovat mm ylinopeus (Helsinki), maksamaton metsästyskortti (lain tunteman välivuoden vuoksi), ikärasismi (Turun tapaus, 80v). Suomalainen poliisi kun saa tehtävän, niin hän toteuttaa sen kirjaimellisesti ja usein vielä lisäten ”Viipurin mitan omiaan”. Näin ollaan tilanteessa, mitä Sisäministeriö on halunnutkin? Kun aselaki astunee ensi vuonna osiltaan voimaan, tulee nykyinen vallitseva, laiton aseiden takavarikointi lisääntymään, ”laillisesti” arviolta satoja prosentteja. Olen myös varma, että joku nihilisti sekoittaa näilläkin sivuilla tahallaan aseenomistajat pois itse asiasta.
Asia on edelleenkin se, että laillinen, lakeja kunnioittava aseenomistus halutaan julistaa käytännössä yhteiskunnan vastaiseksi toiminnaksi. Ampumaradat ovat hallituksen vainon kohteena ensi vuonna. Tuleekohan pääkaupunkiseudulle ampumaratoja?
Kaipaankin kokoomukselta julkilausumaa suhtautumisestaan metsästykseen, reserviläistoimintaan sekä ampumaurheiluun. Epäilen myös, että moni meistä äänestää ei hallituspuolueita. Meitä on sidosryhmineen yli miljoona!

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Mitä laki sanoo aseluvan peruuttamisesta.

Poliisi voi käynnistää harkinnan ampuamaseluvasta, jos on syytä epäillä, että jokin seuraavista, ampuma-aselain 67 §:n kriteereistä täyttyy:

1) luvanhaltija on syyllistynyt väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, rikoslain 50 luvun 1–4 §:ssä tarkoitettuun rikokseen tai muuhun rikokseen, joka osoittaa hänet sopimattomaksi hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita ...

2) luvanhaltija on syyllistynyt törkeään ampuma-aserikokseen, ampuma-aserikokseen tai ampuma-aserikkomukseen taikka muuhun ampuma-asetta käyttäen tehtyyn rangaistavaan tekoon

3) luvanhaltija on rikkonut lupaehtoja tai muuten osoittanut piittaamattomuutta ampuma-aseita ... koskevien säännösten noudattamisessa

4) luvanhaltijaa on hänen terveydentilansa taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämäntapansa tai käyttäytymisensä vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita ...

4 a) yhteisö tai säätiö taikka sen 45 b §:ssä tarkoitettu asevastaava on rikkonut tätä lakia, sen nojalla annettuja säännöksiä tai lupaehtoja taikka muuten osoittanut piittaamattomuutta ampuma-aseita ... koskevien säännösten noudattamisessa

4 b) yhteisö tai säätiö ei enää täytä 45 a §:n 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä

5) ampuma-aseen hallussapito ei enää ole työn vuoksi välttämätöntä

6) ampuma-ase ... on kadonnut tai anastettu.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Eli vaikea on löytää lain perusteella syitä em. peruutuksiin.

Ehkä lupahallinto on soveltanut lain kohtaa 3 tai paremminkin kohtaa 4:

"luvanhaltijaa on hänen terveydentilansa taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämäntapansa tai käyttäytymisensä vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita"

Juhani Putkinen

Mielivaltaisista lupien peruutuksista pitäisi voida valittaa puolueettomalle valituslautakunnalle.

Samoin uuden luvan epäämisestä.

Matti Kopra (nimimerkki)

Tynkä Karjalan Antille (Kommentti 5). Kysymäsi järjestöt ovat mukana YAA:ssa (Yhtyneet ase-alan ammattilaiset) Toki ovat mukana myös edellä olevan tiedotteen sisällössä, mutta kyseiset kolmen alan asiantuntijat vastaavat tällä kertaa mahdollisiin kysymyksiin kaikkien muiden, (19 järjestöä) puolesta. Joukkomme ei ole toteuttamassa, ainakaan tietoisesti, byrokratiaa, vaan oikeita ja laillisia painostuskeinoja ennen kuin se on myöhäistä. Toisin sanoen tämän tiedotteen laati jälkihoitoineen tietty joukko. Toiset tekevät jotain muuta tehtävää, jotkut vaikkapa tiedustelua. Toiminta on jatkuvaa ja mahdollisimman reaaliaikaista - ei pidetä juurikaan kokouksia perinteisellä perseenkulutusmentaliteetilla. Meitä on paljon. Miksi muuten kysyit - Kuinka Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Ampujainliitto, Suomen Metsästäjäliitto?

Tarkkailija (nimimerkki)

Ei ole varmaankaan mukava olla poliisi, jos joutuu jo riistanhoitomaksujakin käyttämään perusteena aselupien vähentämiseksi, jotta vähentämisen tulostavoitteet saavutettaisiin.

Matti Kopra (nimimerkki)

Kommentti peemaalle (5) Luehan tiedote uudelleen. Tiedotteen laatija ei aina voi toivoa lukijalta kaikkia ominaisuuksia.

Hölmistynyt (nimimerkki)

Jos väittämänne pitää paikkansa, poliisi toimii lainvastaisesti lupien peruuttamisessa.

Onko todellakin niin?

Martti Pekkala (nimimerkki)

Rajut on tekstit. ilmeisesti tiedote pitää paikkansa. Matkalla poliisivaltioon ollaan.

Jari-Petri Heino (nimimerkki)

Meneekö se nyt siihen, että viimeinen sammuttaa valon? Järjen valo on jo sammunut.

Vanha demari (nimimerkki)

"Ammunnan harrastajat kannattavat aseluvan peruuttamista huume-, väkivalta- tai ampuma-aserikoksiin syyllistyneeltä henkilöltä. Ne ovat lain mukaisia perusteita. Ei ole kuitenkaan uskottavaa, että aseenomistajien tällaiset teot olisivat lyhyessä ajassa lisääntyneet 50 prosentilla. "

Kyse voi olla myös siitä, että valvonta on parantunut. Jos jonain vuonna vaikkapa rattijuopumuksesta kiinni jäännit lisääntyvät, se ei piilorikollisuustutkimusten mukaan ilman muuta tarkoita sitä, että rattijuoppous on lisääntynyt vaan pitää ottaa huomioon myös se, onko esimerkiksi ratsioitten määrä lisääntynyt. Väitteesi on ns mutu-tuntumaan perustuva. Sitä ei voi todistaa oikeaksi tai vääräksi.

Demarin linjoilla (nimimerkki)

Vanha demari on oikeassa. Kyse on valvonnan lisäämisestä. Vai voiko joku osoittaa jotakin muuta.

Hannu Rainesto

Kyllä, aseet on porvareilla, eikä niitä pidä heiltä pois ottaa.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Aselainsäädäntö kaipaa hiomista

Turun Sanomat 19.9 2009
kansanedustaja
Jouko Laxell (kok)

Aselainsäädäntöuudistuksen ensimmäisen vaiheen lakiesityksiä käsitellään eduskunnassa. Ne koskevat käsiaseiden saatavuuden rajoittamista, aseluvan saajien ikärajojen tarkistamista sekä luvanhakijoiden sopivuuden arviointia ja valvontaa. Uudistuksen toisessa vaiheessa muutetaan ampumaratoja sekä ilma- ja jousiaseita koskevaa lainsäädäntöä sekä myös ampuma-aselakia. Ensimmäisen vaiheen lakimuutokset tulevat voimaan ensi vuoden alkupuolella. Toisen vaiheen lakiesitykset tulevat eduskunnan käsittelyyn ensi vuonna.

Vuoden alussa suomalaisilla oli 1 574 739 asetta. Näin suuren asemäärän syynä on kansalaisten aktiivinen metsästys-, ammunta- ja ampumaurheiluharrastus. Suomen Metsästäjäliitossa on 2 500 seuraa ja yli 150 000 henkilöjäsentä. Metsästäjäin Keskusliitossa 15 riistanhoitopiiriä, jotka jakautuvat 298 riistanhoitoyhdistykseen. Suomessa on vähintään 300 000 metsästäjää.

Ampumaurheiluliitossa on 310 jäsenseuraa ja yli 34 000 jäsentä. Ampumahiihtoliitossa on 114 jäsenseuraa. Reservinupseeriliitossa on 28 000 ja reserviläisliitossa 35 000 henkilöjäsentä. Onpa meillä amerikkalaisen mallin mukaan vielä kansallinen kivääriliitto (NRA). Lisäksi poliisien, vartijoiden ja turvahenkilöiden on pidettävä yllä riittävää ja turvallista ampumataitoa.

Aselainsäädännön uudistamisessa olisi pitänyt tarkemmin huomioida ampumaharrastuksen laajuus. Sisäministeriön virkamiesten ensimmäiset muistiot aselain muuttamisesta johtivat syvään huolestumiseen kansalaisten keskuudessa. Alan järjestöt pääsivät lausumaan mielipiteensä vasta huhtikuussa, kun hallituksen lakiesityksen sisältö oli pääosin jo päätetty.

Kansanedustajille on tullut satoja yhteydenottoja ampumaurheilijoita, asekeräilijöiltä, ammunnan harrastajilta ja metsästäjiltä. Yhteydenotoissa on esitetty pelko siitä, että aselainsäädännön uudistus uhkaa metsästyksen, ammunnan ja ammuntaurheilun harrastamista Suomessa.

Ammunnan harrastajien huolestumista lisäsi sisäministeriön liikkeelle panema lupakäytännön yhtenäistämisohje, jonka toteutuksessa on joillakin paikkakunnilla esiintynyt virkaintoilua. Lupia on peruttu vähäisistäkin syistä. Keräsin kesän aikana tietoa näistä tapauksista. Onkin erittäin tärkeätä, että liiallista virkaintoilua aselupa-asioissa rajoitetaan. Virkaintoilulla ärsytetään isoa joukkoa metsästyksen ja ammunnan harrastajia eikä sellainen voi olla lainsäädännön uudistamisen tarkoituksena.

Hallituksen lakiesitystä on arvosteltu siitä, että se edellyttää ampumaseuran jäsenyyttä aseluvan hakemiseksi tarvittavan ampumakoulutuksen saamiseksi. Tämän on sanottu loukkaavan perustuslain 13. pykälää, jonka mukaan yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen.

Ampumaseuran jäsenyyspakko menee eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Toinen valiokuntaan menevä asia on lakiesityksessä poliisille annettava oikeus aseiden säilytyksen tarkastukseen aseen haltijan kotona.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Hesari kirjoitti nykyisen peruutusmenettelyn tulevaisuudesta kaksi vuotta sitten seuraavasti:

Aseluvat tiukemmassa ensi syksystä lähtien
8.7.2007

Hanna Eriksson
HELSINGIN SANOMAT

Aselupien myöntäminen tiukentuu. Poliisi saa syksyllä uudet ohjeet, jotka määrittelevät entistä tarkemmin sen, millainen ihminen voi saada aseluvan.

Eri rikoksista seuraavia esteaikoja harkitaan kuitenkin vielä. Esimerkiksi rattijuopumus voisi estää uuden aseen hankinta- ja hallussapitoluvan enimmillään kahdeksi vuodeksi, ohjeen luonnoksessa sanotaan.

Väkivaltaista käyttäytymistä osoittavien rikosten perusteella hakijalle voitaisiin olla myöntämättä uutta lupaa viidestä kymmeneen vuoteen, törkeissä tapauksissa huomattavasti pidempään.

Lievä pahoinpitely olisi ohjeen luonnoksen mukaan este uudelle luvalle noin vuoden. Törkeä pahoinpitely ja ryöstö estäisivät uuden luvan saamisen vähintään kahdeksaksi vuodeksi, seksuaalirikokset vähintään viideksi vuodeksi. Näiden rikosten perusteella voitaisiin myös peruuttaa jo myönnetyt aseen hallussapitoluvat.

Myös jatkuva huumausaineen väärinkäyttö aiheuttaisi uusien ohjeiden luonnoksen mukaan aina aseen hallussapitoluvan peruuttamisen tai kielteisen päätöksen lupahakemukseen. Ohjeistajien mukaan huumausaineiden käyttäjällä on usein samalla tavalla käyttäytyvä kaveripiiri, ja se yhdistettynä huumausaineiden käyttöön voi aiheuttaa tilanteen, jossa ase joutuu vääriin käsiin.

Myös yksittäisestä miedonkin huumausaineen kuten marihuanan tuoreesta käyttörikoksesta annetusta tuomiosta on ohjeen mukaan seurattava aselupien peruuttaminen tai kielteinen päätös lupahakemukseen.

Aselupien myöntäminen halutaan niin ikään yhtenäistää. Käytännöt ovat vaihdelleet varsin paljon eri poliisilaitosten välillä. Sisäministeriön arpajais- ja asehallintoyksikkö haluaa nyt yhtenäistää myöntämiskäytäntöjä.

Uudet ohjeet määrittelevät lisäksi, millaiset aseet sopivat metsästyksen ja ampumaurheilun eri lajeihin.

Suomessa on noin 1,6 miljoonaa laillista asetta. Laittomia aseita maassa on arviolta muutamia kymmeniätuhansia. Uusia hallussapitolupia myönnettiin viime vuonna noin 61 500.

iiris (nimimerkki)

Aselupia on pitkään myönnetty varsin heppoisin perustein, melkein kelle tahansa hakijalle. Nyt on vähän ylilyöntiä toiseen suuntaan.

Mutta, mitkä olisivat Niemisen säännöt aselupien myöntämiselle? Pitäisi olla selvät säännöt myöntämiselle, että voisi olla selvät perusteet myös epäämiselle ja jälkikäteen luvan pois ottamiselle.

TCZ (nimimerkki)

Kolumni Savon Sanomat 21.10.09
Ei osu maaliin
00:01
Hannakaisa Heikkinen
Kirjoittajan kolumnit

* Elämisen taito
* Säästöjä hinnalla millä hyvänsä?
* Maakunnallista edunvalvontaa yhteisrintamassa

Ampuma-aselain uudistukseen ryhdyttiin traagisten kouluampumatapausten vuoksi. Näiden siivittämänä etsitään lääkettä estää vastaavanlaiset murhenäytelmät tulevaisuudessa. Lääkkeeksi on valittu aseiden saamisen rajoittaminen.

Esitys ampuma-aselaiksi valmisteltiin kiireellä ja lähes täysin mm. ampumaharrastuksen asiantuntijajärjestöjen näkemykset sivuuttaen. Erityisen kovasti laki käy käsiaseharrastajien kimppuun.

Nykyisessä muodossaan laki vaikeuttaisi niin metsästäjien kuin ampumaharrastajien elämää. Se torppaisi lupaavien suomalaisten ampujien pistoolilajien harrastamisen ja menestymisen kansainvälisellä tasolla, sillä esityksen mukaan alle 20-vuotiaalle ei voitaisi antaa lupaa käsiaseeseen.

Metsästyksessä käsiasetta tarvitaan lopetusaseena. Esitys johtaisi siihen, että ennen kuin lupa lopetuspistooliin irtoaa, pitäisi esimerkiksi ensin pyytää kaksi vuotta luolakoiralla ja tänä aikana lopettaa eläimet pitkällä aseella.

Huolestuttavaa on, että sisäasiainministeriön antamia ohjeita ampuma-aselain tulkintaan sovelletaan vaihtelevasti eri puolella maata. Iso haaste onkin lupaviranomaisten ohjeistamisessa.

Sekavat ohjeet ja niiden kirjava tulkinta aiheuttavat hämminkiä ja eriarvoistavat luvan hakijat. Ampuma-aselain tulisi olla mahdollisimman selkeä ja hyvin perusteltu - esitys ei sitä ole.

Aselain näpertelyn sijaan tulisi hoitaa itse sairautta, lasten ja nuorten kasvavaa pahoinvointia ja mielenterveysongelmia. Resursseja pitää osoittaa luurangoksi karsittuun kouluterveydenhoitoon sekä lapsiperheiden tukemiseen ja ottaa ihan uusi katsontakanta opetussuunnitelmien sisältöihin.

Mitä teemme menestyksellä kansainvälisissä oppimistulostutkimuksissa, jos nuoret eivät kasva tasapainoisiksi ja opi arkisia taitoja, joita tarvitaan elämässä?

Toinen asia on muokata yksilönsuojaa turvaavaa lakia niin, että normaali virkamiestyö on mahdollista. Tällä hetkellä mielenterveysongelmaisen avun saamista estää suuresti se, että eri viranomaiset eivät saa tietoja toisiltaan.

Jos on niin paha olla, että hän haluaa tappaa, väline kyllä löytyy. Tämä nähtiin Myyrmäellä, jossa omatekoinen pommi aloitti uudenlaisen surullisen, nuorten tekemien väkivallantekojen ajan.

Aselain tiukentaminen nykyisessä sekavassa muodossaan haittaa lähinnä satojatuhansia tunnollisia aseharrastajiamme. Muut hankkivat laittoman aseen tai askartelevat joukkotuhovälineensä itse.

Välittämistä, kuuntelua, läsnäoloa, panostusta nuorten hyvinvointiin. Ripaus maalaisjärkeä. Niitä me tarvitsemme.

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja Kiuruvedeltä.
Lähetä artikkelin linkki: Sähköposti Facebook Delicious
Kommentoi artikkelia

linkki: http://www.savonsanomat.fi/mielipide/ko ... iin/494116

Sakari Soisalo (nimimerkki)

On todellakin positiivista, että viranomaiset ovat panneet kerrankin toimeksi. Joihinkin tapahtuneisiin ylilyönteihin aseenkantolupia peruttaessa ei pidä takertua. Pääasia on, että poliisi on herännyt puuttumaan tähän valtavaan ongelmaan Suomessa. Aselupia annennettu viime vuosiin asti miten sattuu. Myöskin aselupien valvonta on ollut lepsua. Aseita lojuu sellaisten aseenhaltioiden nurkissa, joilla ei ole mitään asiallista käyttöä niille. Ehkä korkeintaan ammuskelevat joskus naapureiden kissoja ja koiria. Tunnen useita tällaisia henkilöitä.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Terve iiris (# 22.)

Olen mieltä sitä, että nykyinen ampuma-aselaki määrittää aseluvan kelpoisuusehdot aivan riittävän hyvin. Ongelma on siinä, että lupaviranomainen on tosiaankin toiminut paikoin leväperäisesti. Lupahallinnon pitäisi katsoa peiliin ja parantaa toimintatapojaan.

Ja silti ollaan tilanteessa, että jos tulet hulluksi, niin tulet hulluksi. Sitä ei voi kukaan ennalta päättää.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Voimassa oleva ampuma-aselaki kertoo luvan hankkimisen edellytyksistä seuraavasti:

45 §

Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset luonnolliselle henkilölle (29.6.2001/601)

Hankkimislupa voidaan antaa sellaiselle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana pitämään hallussa ampuma-aseita ja aseen osia. Huoltajien suostumuksella lupa voidaan kuitenkin antaa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua tai -harrastusta varten alle 18-vuotiaallekin mutta 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka muuten täyttää hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset.

Haettaessa lupaa:

1) metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua tai -harrastusta varten hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys;

2) työtä varten hakijan on esitettävä selvitys siitä, että hän on koulutuksessaan tai muuten riittävästi perehtynyt ampuma-aseen turvalliseen käsittelemiseen ja että hänellä on hyväksyttävä peruste ampuma-aseen kantamiseen työssään.

Lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen voidaan antaa vain asekeräilijälle, jolla on Poliisihallituksen hyväksyntä ampuma-aseiden tai aseen osien keräilyyn ja jonka ampuma-aseiden ja aseen osien säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt. (26.6.2009/508)

L:lla 508/2009 muutettu 3 momentti tulee voimaan 1.1.2010. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen voidaan antaa vain asekeräilijälle, jolla on sisäasiainministeriön hyväksyntä ampuma-aseiden tai aseen osien keräilyyn ja jonka ampuma-aseiden ja aseen osien säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt. (29.6.2001/601)

Hallussapitoluvasta määrätään:

53 §
Hallussapitoluvan voimassaoloaika ja lupaehdot

Hallussapitolupa annetaan toistaiseksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi. ...

JS (nimimerkki)

Vahvan mutu-tuntuman suomalla itsevarmuudella ;) väittäisin, että nämä paljon puhutut "pöytälaatikkoaseet" on enimmäkseen edellisen sekavan säädöskokoelman peruja, ja 1998 voimaantulleen lain (nykyinen laki) aikana perusteita on katsottu aivan eri tavalla. Hassua sinänsä, että aiemman lain uudistamisperustelut (HE 183/1997 vp) on monin paikoin samoja kuin nyt tekeillä oleva uudistuksen "ensimmäinen" (tosiasiassa jo neljäs) vaihe.

Sitä asiaa ei vain suostuta myöntämään, että voimassa oleva laki on toimiva, jos vain viranomaiset koulutetaan noudattamaan lakia. Kouluttamisen vain tulisi tapahtua muutoin, kuin ministeriön kiertokirjeillä jotka ovat kuin paluu ennen 1998 vallinnutta, säädöksistä koostunutta tilkkutäkkiä. On myös huomionarvoista, että nyt valiokuntakierroksella oleva esitys sisältää täysin samoja perustuslainvastaisuuksia, joista perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa PeVL 15/1996. Yllättävää tämä ei ole, koska valmistelijana molemmissa on ollu Jouni Laiho, joka jo 90-luvulla siirrettiin sivuun lain valmistelusta.

Vanha demari (nimimerkki)

Laskin harrastajien ja muiden käyttäjien (metsästäjät, ampumaseuralaiset) laatimastasi luettelosta, että heitä on yhteensä noin 0,5 miljoonaa. Varmasti on myös päällekkäisjäsenyyksiä.

Aseita on luettelosi mukaan suomalaisilla 1,5 miljoonaa. Osaatko arvata (tai tiedätkö) millä konstein noin 1 miljoona ihmistä on saanut aseluvan? Täällähän alkaa kohta joka toisella aikuisella olla ase.

En ymmärrä sitäkään, miksi ammunnan harrastaja pitää tärkeänä, että Suomessa on mahdollisimman monta asetta? On selvää, että lakia on noudatettava lupia peruutettaessa, mutta mitä sinulla on sitä vastaan, jos lakia muutetaan niin, että aseeseen on vaikeampi saada lupaa. Jos esimerkiksi rattijuopumukseen syyllistyvältä otetaan lupa pois, niin eikö se ole vain hyvä?

Matti Kopra (nimimerkki)

Vanhalle Demarille # 28
Rattijuopolta omansa tai hänelle luovutettu auto pois.
Luonnollisesti kynnys ensimmäiseen aseeseen tulee olla korkea. Näin olisi alan ammattilaiset suoneet käyvän jo nykyisenkin, voimassa olevan lain aikana.
Nyt vaan on niin, että Eduskunnassa valmistelussa oleva lakiesitys halutaan peittämään lukuisat Poliisin lupahallinnoinnissa tekemät virheet ja suorastaan laittomuudet. Toki Poliisi noudattaa SM:n antamia ohjeita, muutta kuten sanottua, ne ohjeet sisältävät laittomuuksia, joista viime kädessä on vastuussa poliisiylijohtaja Mikko Paatero. Aselaista saat muuten asiallista tietoa esim www.aselaki-info.fi . Myös NRA:n sivut www.nra.fi ovat käytössä. Uskallan väittää, että mikäli kyseisillä sivuilla esim valehdellaan, niin kissalan pojat ovat taatusti syyttäjän toimeksiantamana liikkeellä. Ole hyvä ja tutustu. Jos löydät jotain valheellista, niin tehnet vaikkapa ilmoituksen viranomaiselle. Kyseisillä sivuilla käy paljon viranomaisia (poliiseja) saadakseen asiallista tietoa, että missä mennään.

Vanha demari (nimimerkki)

"29 Jos löydät jotain valheellista, niin tehnet vaikkapa ilmoituksen viranomaiselle. Kyseisillä sivuilla käy paljon viranomaisia (poliiseja) saadakseen asiallista tietoa, että missä mennään. "

En ole väittänyt mitään. En ole edesnähnyt noita sivuja. Kun kerran halusit kuitenkin vastata, niin vastaa siihen: jos rattijuopumukseen syyllistyvältä otetaan lupa pois, niin eikö se ole vain hyvä? Ei auton mahdollinen poisotto mitenkään liity tähän.

Solifer (nimimerkki)

Vanhalle demarille:

Sisäministeriön mukaan Suomessa on 670000 ERI ihmisellä aselupia. Aseita on noin 1,6 miljoonaa. Ne ovat kaikki näillä samoilla ihmisillä. Yhdellä voi olla 15 asetta,toisella 1 ja kolmannella asekeräilijällä 150 asetta.

Sitten on vielä ne luvattomat aseet joiden kokonaismäärää ja haltijoita ei tiedä kukaan. Arviot aseiden määristä kulkevat akselilla 20000-200000 asetta.

Aselakiehdotuksen mukaan myös ilma-aseet, airsoft-lelut, varsinaiset nallipyssyt, starttipistoolit, lelupyssyt, dekoesineet jne. voidaan KAIKKI katsoa luvanvaraisiksi ampuma-aseiksi. Sitten meillä onkin kohta Suomessa joku 3-4 miljoonaa aseluvan haltijaa koska ylimenosäädöten mukaan kaikille pitää olla mahdollisuus hakea luvanvaraiseksi tuleville aseille ja aseenosille luvat jotka pitää myöntää ilmaiseksi ja ilman lupaharkintaa riippumatta siitä, onko henkilö meilisairas, ammattirikollinen, huumeidenkäyttäjä tai muutoin seko.

Nykyinen aselakiehdotus toteutuessaan sellaisenaan työllistää poliisia aivan järjettömästi, harmittaa lainkuuliaisia kansalaisia vielä enemmän EIKÄ ESTÄ YHTÄÄN KOULUSURMAA TAI MUUTA HIRMUTEKOA.

Lakiesitys keskittyy vain laankuuliaisten kansalaisten kotien ratsaamiseen ja harrastusaktiviteetin seurantaan. Missä ovat maininnat todellisten rikollisten perusoikeuksien kaventamisesta "palotarkastuksen tyyppisillä kotikäynneillä".

Koko esitys on silkkaa soopaa. Häpeällistä että noin huonosti valmisteltua lakia Eduskunta edes ottaa käsittelyynsä. Kertoo vaan että taloon on äänestetty liian monta missiä ja julkkista. Osa ei lehtitietojen mukaan edes tiedä mihin valiokuntiin nykyään kuuluvat.

Matti Kopra (nimimerkki)

Tällä palstalla voi toki kirjoitella ja vaikka seurustella, mutta aselakiasiaa kannattaa asiatietona lukea www.aselaki-info, www.nra.fi ja vaikka www.eduskunta.fi

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

#11,32: "Kuinka Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Ampujainliitto, Suomen Metsästäjäliitto?"

Kiitos selventävästä kirjoituksestasi, Matti. - Mainitsemani liitot ovat avainasemassa suomalaisessa aseasiassa ja sen edunvalvonnassa. Vaikka olen itse luvanhaltija, en seuraa tätä aselupakeskustelua jatkuvasti. Silti toivotan teille kaikille, jotka seurantaa & vaikuttamista teette, voimia duuniin. Sitä se nimittäin TODELLA tarvitsee.

Kyllä sisäministeriö ja poliisi lain tuntevat, siksi tällä palstalla viittaukset lakiin & asetuksiin tulee olla vain tienviittoina keskustelulle. Nyt on kansalaisten aika sanoa sanottavansa.

PS. Itselleni sattui aika raskas juttu, kun vanhana asevelisosialistina kirjoitin aamutuimaan esitystä SDP:n Helsingin piirille kv-ampumakeskuksesta pääkaupunkiseudulle ja pari tuntia myöhemmin alkoi Kauhavalla paukkua.
- Olinpahan tärkeässä kasvatus-, opetus- ja kilpailuasiassa ajan hermolla. Oli vakava paikka.

Matti Kopra (nimimerkki)

HYVÄ Tynkä-Karjalan Antti! Kiitos viestistä! Tosiaankin nämä sivut ovat lähinnä ideoimista tai jopa jonkinasteista seurustelua varten, mutta etsivälle olisi hyvä tutustua alan ammattilaisten ja eduskunnan kyseisestä laista antamaan runsaaseen materiaaliin. Joten www.aselaki-info.fi ja www.eduskunta.fi sekä www.nra.fi olkoon käytössänne. Käymme näillä sivuilla vain vähän jatkossa, sillä olemme päivätyössä ja emme voi keskittyä kuin osaksi illallakaan marginaaleihin. Kansanedustajat ovat tällä hetkellä kohteenamme. Valitettavasti resurssiemme puutteesta kärsii näiden sivujen ei aseita omistava yleisö. Aseenomistajat alkavatkin jo heräillä ja lähettävät runsaasti konkreettista tietoa mm viranomaisten selkeistä laittomuuksista aseenomistajia kohtaan. Tästä poliisin toiminnan keskittymisestä lakia noudattavien aseenomistajien suuntaan on tietysti hyötymässä laittomien aseiden omistajien suuri joukko. Hallituksen lakiesitys ei sisällä mitään laittomien aseiden haltijoiden hillitsemiseksi. Rikoslaki on heitä varten. Rikoslain soveltaminen ja seuraamuskäytäntö taas ihan oma juttunsa. Laittoman aseen haltijoilla on jo oma ampumaseuransa. Nimi tullee viime kesän etnisen ryhmän huoltoasema-ammuskelusta. Seuran nimi on siis "Nokian Ampujat". Jäsenmäärää en tiedä. Seura ei kuulu Suomen Ampumaurheiluliittoon. Seuran sääntöjä ei ole hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa

tourette (nimimerkki)

" Hölmistynyt kommentoi:
21.10.2009 15.20

Jos väittämänne pitää paikkansa, poliisi toimii lainvastaisesti lupien peruuttamisessa.

Onko todellakin niin?
"

Kyllä on.

Matti Kopra (nimimerkki)

Tourettelle: Luonnollisesti osa poliisin peruuttamista luvista perustuu voimassa olevaan lakiin. Mainitsemani lupaperuutukset ovatkin sellaisia, nykylakiinperustumattomia tapauksia, kuten ylinopeus, ikärasismi, tälle vuodelle lunastamatta jäänyt metsästyskortti (voi olla lain mukaan maksamatta jonkun vuoden) Kts www.riista.fi, jos haluat tarkkaa vuosilukua tuijotella.
Edellä mainittuja luvan peruuttamisen syitä ei lakimme tunne.
Voisitko sinäkin käydä kirjastossa? Lopetan tähän

tourette (nimimerkki)

No Matti, kun nyt sentään suuri osa lupien peruuttamisesta perustuu voimassa olevaan lakiin niin asiahan on sitten ihan kunnossa, vai?

Yritäpä selittää vaikkapa ylinopeutta "nykylakiinperustumattomana tapauksena"... uskoisin että määritelmäsi korjattaisiin aika suoraviivaisesti ihan vaan "lainvastaiseksi".

Miksi asiaa pitää kaunistella ja mitä minun pitäisi mielestäsi kirjastosta löytää?

Varmasti tiedät että näitä tapauksia on jo ollut monenmoisia mainitsemiesi lisäksi - riittämättömiä harrastusmääriä, mahdollista konfliktin uhkaa, kuulopuheita masennuksesta, uuden aseen tarkastuttamisen myöhästyminen jonka poliisi itse aiheutti ja niin edelleen.

TCZ (nimimerkki)

Tulevia valiokuntien käsittelyaikatauluja HE106/2009

"PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA
ESITYSLISTA 73/2009 vp
Tiistai 3.11.2009 kello 10.00

6. HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Käsittely
Kuultavina:
- professori Pertti Eilavaara
- professori Tuomas Ojanen

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.
Valmistava keskustelu "

"MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA
VIIKKOSUUNNITELMA
Viikko 45

to 5.11.2009 klo 10.00
HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Asiantuntijoiden kuuleminen
- maa- ja metsätalousministeriö
- Suomen Metsästäjäliitto ry
- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL "

"PUOLUSTUSVALIOKUNTA
VIIKKOSUUNNITELMA
Viikko 45

to 5.11.2009 klo 10.30

HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Asiantuntijoiden kuuleminen "

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/ed ... /index.htx

------------------------------------------------------------------------------

Etenkin, jos valiokuntien jäsenistä löytyy "omia" kansanedustajia, niin nyt on se viimeinen hetki ottaa yhteyttä: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/org...
Jälkeenpäin on sitten turha voivotella...

Matti Kopra (nimimerkki)

Tourettelle (37) Olen oikeudenmukaisen järjestelmän kannattaja. Siksi en voi, jo ihmisoikeussyistä, hyväksyä kehenkään henkilöön kohdistuvia hallintopakon keinoja, mikäli ne eivät perustu lakiin.
Totalitäärisissä valtioissa laki oli ja on vallanpitäjien kulissi.
Aseluvan poisotto ylinopeuden vuoksi ei ole nykyisen, voimassa olevan, lain tarkoittama peruste.

Weimari (nimimerkki)

Hakemus hylätään. Syy: "hakija ei ole osoittanut luotettavaa ja pitkäjänteistä selvitystä aktiivisesta ampumaharrastuksestaan hakemuksen tueksi viimeisen vuoden ajalta". Lisäksi: "ampuma-aselain 43& mukaan hankkimislupa voidaan antaa ampumaurheilu ja -harrastus perusteella. Ampuma-aselain 45& mukaan luvan hakijan on esitettävä aktiivisesta ampumaurheiluharrastuksestaan luotettava selvitys". Kommenttina tähän väitän etteivät "aktiivisesta" ja "vuoden ajalta" maininnat perustu mihinkään lakiin.
Onkohan nyt näin, että lainsäädäntötyötä tehdään aivan omin päin poliisilaitoksella? Olen elänyt uskossa, että lainsäädäntötyö kuuluu eduskunnan tehtäviin. Olen ilmeisesti ollut täysin väärässä tai sitten virkamiesarmeijan tekemä vallankaappaus on tosiasia.
Valittaahan voi aina. Valituksen käsittelyaika on varmasti yli vuoden, joten tuo harrastuneisuus on sen ajalta jo osoitettavissa. Ja kuka tietää mitä valmisteilla oleva aselainsäädäntö tuokaan tullessaan. Puhumattakaan siitä, mitä venkoilua on vuoden päästä luvassa lupa-asioiden suhteen.
Mitä tästä opimme.
1. Pitäkää ampumapäiväkirjaa
2. Vaikka laki ei niin vaadi, eikä yhtenäistämisohjekaan - 1. vuosi oltava laina-ase käytettävissä, ennen ei lupia saa
3. Jos yhdistyksellä tai seuralla ei ole lainata asetta, et voi aloittaa ampumaharrastusta. Valitse siis seurasi sen mukaan.
Tätä taustaa vasten ihmettelen, jos meidän poliisilaitoksemme millään tavalla tai missään olosuhteissa lähtee hankaloittamaan yhdistyksen asehankintoja.
Ei ollut mitään vikaa paperitöissä. Jopa liitteitä mukana ja tuomari kirjoitti.
Myös pitkään aseeseen vaaditaan (urheiluammuntaperusteella haettaessa) 1 vuosi yhdistyksen aseilla tapahtuvaa todistettavaa harjoittelua. Tämä on tilanne nyt, tulevaisuus erittäin mielenkiintoinen. Kaikki ensimmäisen hankintaluvan anojat haastatellaan. Hyvä niin.
Hauskinta luokkaa kysymyksissä edusti kysymys siitä mitä SAL:n (Suomen Ampujainliiton) lajia aiotaan harjoitella. RESUL (Reserviläisurheiluliitto) ei sitten ole mitään. Ammunta harrastuksena on monopolisoitu SAL:n harvalukuiseen piiriin.

tourette (nimimerkki)

Matti K., mehän olemme täysin yhtä mieltä asiasta. Vilkaisisitko #35:ttä uudelleen hitaammin...

Hölmistynyt kysyi, toimiiko poliisi tosiaan lainvastaisesti lupia peruuttaessaan, johon vastasin, että kyllä toimii. Pahoittelen sittemmin kumuloitunutta väärinkäsitystä.

Weimari, tuollaisia kafka-novelleja on kuulunut eri puolilta maata. Suosittelen himpskutinmoisen metelin nostamista jokaisen kohdalta. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki. Viranomaisten mielivaltainen ja lainvastainen toiminta senkun jatkuu ja laajenee, eikä löydy sellaista tahoa joka saisi lainrikkojat käpälälautaan.

Quis custodient ipsos custodes?

tourette (nimimerkki)

No, vastaus viimeiseen on tietty oikeuskansleri.

Häntä lähestytään nyt järeästi perustellulla kantelulla. Jos tämä ei palauta Rakkauden Ministeriötä ruotuun, en tiedä mikä.

http://www.aselaki.info/materiaalit/OKV_kantelu_23...

Jäämies (nimimerkki)

Se menee niin, että mitä enemmän arvostellaan virkamiehiä hommien huonosta hoitamisesta ja mokista, sitä enemmän ne vastaavat nollatoleransseilla (=kyykyttämisellä).
Tässä valossa kun katsoo poliisin intoa peruuttaa aselupia, tuntuu se aivan ymmärrettävältä.

Huonoa kehitystä...

Marko Salama (nimimerkki)

Yksi asia mitä en ymmärrä näissä aseita vastustavissa ihmisissä, on nuo perusteet sille kielteisyydelle. Heidän mielestään tunnumme kaikki harrastajat olevan sekopäisiä tappajia verenmaku suussa.

Sama pätee myös tämänhetkiseen infuenssa-epidemiaan, joka ei myöskään ole osoittautunut sen pahemmaksi kuin edellinenkään lintuihin perustunut.
Eläimiä toki kuoli edellisen seurauksena liian monia.

Milloin kielletään autot kun niilläkin kuolee useita kertoja enemmän ihmisiä tässä maassa kuin ampuma-aseilla. Entäs vesistöt, hukkumisia on useita kertoja enemmän.
Puhumattakaan lähes joka kodista löytyvää puukkoa tai leipäveistä joka taitaa tilastojenkin mukaan olla yleisin tappoväline tässäkin maassa.

Tuo käyttäjän TCZ lähettämä Hannakaisa Heikkisen kolumni on pitkälti samoilla linjoilla kuin olen itsekkin.
Tämän hetkinen kohkaaminen lainsäädännöstä asiaan liittymättömällä tavalla, on se pikainen keino jolla päättäjistö yrittää haudata mielenkiintonsa nuorien, sekä muidenkin ihmisten henkiseen hyvinvointiin.
Terveydenhuollosta on nipistetty jo liiaksi varoja.

Odotan mielenkiinnolla osuisiko omalle elinajalleni moinen ihme että, jokin valittu eduskunta päättäisikin alentaa omaa palkkaustaan, eikä vain aina nostaa sitä.

Säästöjen pitäisi alkaa esimerkillä isoimmalta tasolta pienimpään, ei toisin päin kuten on tehty.

Totuus tosin tulee mitä todennäköisimmin olemaan karumpi.
Laki tulee menemään läpi kaikkine vajavuuksineen, ja edustusto on onnellinen hetkellisesti. Kunnes joku hukkuu, tai puukotetaan, tai kuolee auto-onnettomuudessa kun joku hullu vain halusi ajaa päälle.

Helsingissä on ollut useita todella karmaisevia esimerkkejä siitä mitä mielenterveystyön laiminlyönti voi pahimmillaan aiheuttaa.
Metrossakin eräs mielenterveydellisesti vajaakykyinen henkilö iski erästä nuorta miestä kirveellä takaraivoon, osaamatta sen enempää selittää syytä miksi näin teki.

Tappaja/murhaaja tekee tehtävänsä vaikka paljain käsin jos siihen asti menee asiat.
Pitäisikö silloin myös kieltää meiltä kädet sekä jalat joita käyttämällä voi näin halutessaan myös oppia tappamaan?

Fakta on se että välineet eivät yksinään voi tappaa ketään, siihen tarvitaan joku tekemään se ratkaiseva liike, kuten aseen liipaisimen veto.

Julmis (nimimerkki)

Marko Salama puhuu asiaa. Turun lupavastaava ylikomisario Holstila on lähettänyt lääkäreille jo lainvastaisia kysymyksiä, mitä pitää kysyä kun aselupaa hakeva haluaa lääkärintodistuksen.

Mm. seuraavia on kysytty ja nämä kopioitu eräältä foorumilta, jossa lupaa hakenut kertoi kokemuksiaan Turun viranomaistoiminnasta.

- Lääkäri kysyi taustaa, että missä syntynyt, missä asunut, missä on
käynyt ala-asteen ja ylä-asteen sekä ammattikoulun tai lukion.

- Mitä vanhemmat tekevät työkseen.

- Asevelvollisuuden suorittamisesta, missä ja mikä
erikoistuminen. ("Ihmetteli kun on ollut 11kk armeijassa ja sotilasarvo on tykkimies ja kysyi sen jälkeen syytä sotilasarvoon.")
"Lääkäri sanoi että kirjoittaa kaikki tällaiset huomiot ylös, että kun
Holstila takertuu kaikkiin tällaisiin epäkohtiin. Ja sanoi että kun
Holstila huomaa tälläisen asian varusmieshistoriassa, siitä tulee
kuitenkin lisäselvitys pyyntö."

- missä on ollut töissä. ("Piti selvittää koko
työhistoria!!!")

- Kysyi: "kuulutko mihinkään poliittiseen puolueeseen ja
oletko kiinnostunut politiikasta?"

"antoi ymmärtää, että lukee kysymykset Turun Poliisilaitoksen toimittamalta
ohjeistus-paperilta."

Kysymyksiä oli paljon muitakin. Mutta nuo jo pelkästään itselläni ihmetytti.
Mitä tekemistä on sillä, että onko kiinnostunut politiikasta ja kuuluuko johonkin puolueeseen? Onkohan tuokaan täysin lainkirjaimen mukaista toimintaa? Voiko pviranomainen tosiaan itse lähetellä erikoisempia kysymyksiä, joihin on vastattava? Eikö lääkärin pitäisi tuossa tapauksessa tehdä se lausunto ja miettiä kysymykset? Miksi ei viranomainen itse kysy noita asioita, jos kerran kiinnostaa?

Käyttäjän juhaa kuva
Juha Aaltonen

Ja mielivalta rehottaa...!!! Kaikki yhteisen hyvän nimissä...!!!

Tulee kummasti mieleen Orwell 1984 ja DDR+USSR

tourette (nimimerkki)

Ja nyt lähetellään seitsemääkymppiä hipoville, nuhteettomille aseenomistajille satunnaisia kutsuja "tulla keskustelemaan aselupien voimassaolosta poliisilaitokselle, ja aseet mukaan jo valmiiksi, kiitos".

Mitä ihmettä?

Jankka (nimimerkki)

Mulle ei vaan aukea, että jos nyt vaikkapa minä teen jotain joka rikkoo lakia, niin 100% varmasti siitä seuraa minulle jotain paskaa ja sekin seuraus on määrätty laissa. Seuraukset vain kovenevat mitä enemmän lakia rikon, loogista.
Nyt jos skoudet järjestelmällisesti rikkovat lakia näissä lupa-asioissa (peruutukset/uusien lupien perusteettomat eväämiset), niin MIKSI HE VOIVAT NIIN TEHDÄ JA VIELÄ JATKAA SITÄ?
Ihan ryssän miliisi-touhua. Kansalaisia rangaistaan lain rikkomisesta, mutta lainvalvojat saavat tehdä ihan mitä lystäävät ja niin kauan kuin huvittaa.

Jatkuessaan tällainen romuttaa kyllä monen suomalaisen aseharrastajan luottamuksen poliisin oikeudenmukaisuuteen ja auktoriteettiin.
Luottamuskin on sellainen asia, että sen voi menettää vain kerran.

Toimituksen poiminnat