Jarmo Nieminen Luonto – Isänmaa – Helsinki

Tiukka tuki Helsingin talvikunnosapidon parantamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus päätti 11.3.2013 kokouksessaan lähteä parantamaan talvikunnossapitoa. Asia saattaa tuntua jo neljän lumitalven kourissa sinnitelleen Helsingin osalta jälkijättöiseltä, mutta hyvä näin. Päätöksen yksimielisyys lisää laaditun vastaesityksen merkittävyyttä.

"Kaupunginhallitus merkitsee selostuksen talvikunnossapidon kehittämisestä tiedoksi ja päättää seuraavista jatkotoimista.

- Kaupunginhallitus edellyttää että kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto laativat uudistetun talvikunnossapidon valmiussuunnitelman. Työn tavoitteena on ensilumien lumitöiden nopeuttaminen. Työssä tulee myös selvittää, miten urakoitsijoiden varautumissopimusjärjestelmää parannetaan.

- Toiseksi kaupunginhallitus edellyttää rakennusvirastoa ja Staraa laatimaan suunnitelman siitä, miten talvikunnnossapidon kustannuksia hallitaan ja menot kohdennetaan paremmin. Erityinen huomio tulee kiinnittää kustannustehokkaisiin lumentiivistyksen ja -kuljetuksen lisälaitteisiin ja urakkasopimusten ohjaamiseen.

- Kolmanneksi pyydetään kaupunkisuunnitteluvirastoa ja rakennusvirastoa laatimaan esitys, miten yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa sekä maankäyttöön liittyvissä investointihankkeissa valmistaudutaan talvikunnossapitoon.

Ensimmäinen ja toinen kohta esitellään kaupunginhallitukselle syyskauden aluksi ja kolmas kohta vuoden loppuun mennessä."

http://www.hel2.fi/paatoksenteko/kh-tiedote/index.html

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat