Jarmo Nieminen Luonto – Isänmaa – Helsinki

3. Kohtuuden politiikkaa ( 2008 )

3. Kohtuuden politiikkaa ( 2008 )

1. Arjen turvallisuus ja lähipalvelut liittyvät toisiinsa.
Suuret ja keskitetyt tuhansien kansalaisten – pienten ja suurten – laitokset eivät edistä kansalaisen turvallisuutta. Helsingin tulee olla ihmisen kokoinen. Päiväkotien ja ala-asteiden on sijaittava lähellä kotia turvallisen koulumatkan päässä. Lapsillemme on kyettävä tarjoamaan turvallinen hoito ja turvallinen koulu. Sama koskee vanhusten kotihoidon merkitystä ja yleisten terveyspalvelujen saatavuutta ja läheisyyttä.

Lähes 30 vuotta upseerin ammatissa, Mannerheimin lastensuojeluliiton, asukasyhdistyksen ja nuorisoliikunnan parissa ovat opettaneet minut ymmärtämään ohjattujen harrastusmahdollisuuksien tärkeyden nuorison sielun ja ruumiin terveydelle.
2. Meri ja keskuspuisto ovat Helsingin keuhkot. 
Jos ne voivat huonosti – me voimme huonosti. Helsinki merikaupunki. Kaupungin on parannettava meriliikenteen turvallisuutta ja kehitettävä edelleen ympäristökatastrofien torjuntakeinoja. Olen huolissani meren lisääntyvistä ympäristöriskeistä.Helsingin edustan saariston luonto- ja kulttuuriarvot ovat suurenmoisia. Kaupungin on edistettävä niiden maltillista käyttöönottoa.
3. Helsinki on valtakunnan rajalla.
Puolustusvoimille on jatkossakin taattava päätehtävänsä toteuttaminen – Suomen puolustaminen – myös pääkaupungissamme. Puolustusvoimat tarvitsee alueensa Helsingin ympäriltä niin mereltä, maalta kuin ilmastakin.

Vapaaehtoisen maanpuolustukseen osallistuvien kansalaisten ja reserviläisten toimintaedellytykset on turvattava myös pääkaupungissamme.

49-vuotias, avioliitossa ja kolmen nuoren miehen isä.

Työskentelen Maanpuolustuskorkeakoulussa, olen everstiluutnantti ja Sotahistorian laitoksen johtaja.

Olen myös saaristotutkija, tietokirjailija, kulttuurihistoria- ja luonto-opas, luontovalokuvaaja ja Santahaminaseuran puheenjohtaja.

Olen elänyt 20 vuotta perheelleni. Poikieni varttuessa minulta on vapautumassa aikaa itseni ja Helsingin kehittämiseen. Vaimoni tuki on minulle erityisen tärkeää, siitä olen hänelle hyvin kiitollinen. Teen väitöskirjaa Helsingin meripuolustuksesta ja kirjoitan Helsingin saariston monimuotoisuudesta sekä ympäristöarvoista.

Nuorisotyö ja asukastoiminta ovat
sydäntäni lähellä. Olen tehnyt vuosikymmenet vapaaehtoistyötä Helsingin nuorison parissa ja edistänyt julkisen liikenteen liityntälinjojen, lähikoulujen sekä päiväkotipalvelujen säilyttämistä ja parantamista.
Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus ovat
meidän jokaisen ja yhteiskunnan etu. Elämänmottonani onkin jokaisessa meissä on jotakin hyvää – jotakin ainutlaatuista.
Vahvuuteni on
kokonaisuuksien löytäminen, suunnittelutaito ja kyky panna toimeksi. Tähän on 30 vuotta maanpuolustuksen parissa minut opettanut.
Tulen toimeen erilaisten
ihmisten kanssa. Olen yhteistyökykyinen ja yhteistyöhaluinen. Minut tunnetaan vastuuntunnostani ja päättäväisyydestäni

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat