Jarmo Nieminen Luonto – Isänmaa – Helsinki

1. Tekoja Elävän Stadin, paremman hallinnon ja luonnon puolesta (2012)

1. Tekoja Elävän Stadin, paremman hallinnon ja luonnon puolesta (2012)

Jarmo selvittää taustat, 

kuuntelee ja keskustelee

Moniosaaminen näkyy hyvin Jarmon toiminnassa. Hän painottaa päätöksissä hyvää valmistelua, yhteistyötä ja kokonaisnäkemystä. Päätösten on oltava järkeviä ja oikeudenmukaisia myös helsinki-läisten arjessa.  

Suorapuheinen ja päättäväinen Jarmo rakentaa  yhteistyötä yli puoluerajojen. Jarmo tunnetaan valtuustossa arjen turvallisuuden parantajana, katujen kunnossapidon kehittäjänä sekä ympäristö- ja energiakysymysten selvittäjänä.

Tärkeitä asioita ovat nuorison ja vanhusten syrjäytymisen sekä kansalaisten eriarvoistumisen estäminen, Helsingin tulevat liikennejärjestelyt ja asuntopolitiikka, Helsingin energiaratkaisut, ympäristökysymykset ja Itämeren tila.

Jarmolle maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan edellytysten turvaaminen myös Helsingissä on tärkeää. Koulutuksen ja työuran kautta Jarmo ymmärtää niiden  merkityksen Helsingille ja Suomelle.

 

Jarmo on päättäväinen jasaa aikaan 

Helsingin rakennushankepetoksien selvitystyö 2012 Koffin puiston rauhoittami-nen 2012Vartio- ja Mellunkylän asukkaiden puolustaminen läpiajoliikennekiistassa 2012–2009Talvikunnzosapidon uudistaminen ja virastojen välisen yhteistyön  parantaminen 2012–2009  •  Kivinokan, Lauttasaaren ja Vasikkasaaren siirtolapuutarhojen puolustaminen 2012–2009Rakennusviraston organisaatiomuutos 2012  •  Äiti meremme Helsingin yliopiston kunniamainta Itämeren hyväksi tehdystä työstä 2012  •  Taste of Helsinki 2012  •  Helsingin sotilassaariston siviilikäytön valmistelut 2012  •  Camionette-kahvila-auto ja Töölönlahden kahvila-kioski 2011  •  RAC-autojen näytösajot Espalla 2011  •  Arcade Fire -rock-konsertti Senaatintorilla 2010  •  Suvilahden graffitiaidat 2010  •  Padel-pallokentät 2009 •  Santahaminasta valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 2009  •  Viranomaisten ja järjestöjen välisen luonnonhoidon työryhmän perustaminen ja luonnon monimuotoisuusohjelman hyväksyminen 2009.

 

Arvostetaan ihmistä ja 

 pidetään toiminnassa tolkku

Rahaa löytyy kun toimitaan järkevästi. Tehdään päätökset ihminen edellä. Yhteiskunta on ihmisiä, ei keinottelijoita varten. Suuruus ei aina ole taloudellista.

Helsingin ylimmät poliittisten virat ja lähidemokratia tarvitsevat uudistamista. Poliittinen suunnittelujänne on vaalikausi. Lyhytnäköisyys aiheuttaa ongelmia. Järkevällä suunnittelulla menot voidaan kääntää tuloiksi.

Hallinnon korruptio on tutkittava, kitkettävä ja syylliset tuomittava.

Yhden momentin säästö voi aiheuttaa toisille momenteille menoja. Koulupudokkaat menestyvät huonosti aikuisina. He tekevät paljon väkivalta- ja talousrikoksia, kuormittavat sairaanhoitoa ja sosiaalitointa, aiheuttavat ahdistusta itselleen ja ympärilleen. Verotulot jäävät saamatta.

Mielenterveydellisistä syistä työkyvyttömyyseläkkeellä on tuhansia kansalaisia. Käydään kiinni sairastumisen taustatekijöihin, kuntoutetaan eläkeläisiä helpompaan arkeen ja
takaisin työelämään.   Tuloja saamme myös maahan muuttajien nopealla kotoutuksella työelämään sekä  harmaan talouden paljastamisella. 

Toiminnassa pitää olla tolkku. Suitsitaan suuryritysten ylimitoitetut palkkioautomaatit. Päättäjien pitää tuntea myös pienituloisten arki ja helpottaa sitä.

Otetaan heikommat huomioon. Järjestetään laitos- ja avohuolto sellaisen kuntoon, että vanhuksetkin saavat ihmisarvoisen kohtelun. Pidetään koululuokat kohtuukokoisina.  Suojellaan luontoa ja Itämerta. Huolehditaan kansalaisten turvallisuudesta puistoissa, kaduilla, terveydenhoidossa, perheissä, äkki- ja poikkeustilanteissa. Parannetaaan liikenteen sujuvuutta. 

Helsinki tarvitsee uusia yrittäjiä. Valtion ja kaupungin on suhtauduttava yrittäjiinsä reilusti. Heidän toimintaedellytyksensä  tulee saada  kannustaviksi, oikeudenmukaisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Jarmo selvittää taustat, 

kuuntelee ja keskustelee

 

Moniosaaminen näkyy hyvin Jarmon toiminnassa. Hän painottaa päätöksissä hyvää valmistelua, yhteistyötä ja kokonaisnäkemystä. Päätösten on oltava järkeviä ja oikeudenmukaisia myös helsinkiläisten arjessa.  

Suorapuheinen ja päättäväinen Jarmo rakentaa  yhteistyötä yli puoluerajojen. Jarmo tunnetaan valtuustossa arjen turvallisuuden parantajana, katujen kunnossapidon kehittäjänä sekä ympäristö- ja energiakysymysten selvittäjänä.

Tärkeitä asioita ovat nuorison ja vanhusten syrjäytymisen sekä kansalaisten eriarvoistumisen estäminen, Helsingin tulevat liikennejärjestelyt ja asuntopolitiikka, Helsingin energiaratkaisut, ympäristökysymykset ja Itämeren tila.

Jarmolle maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan edellytysten turvaaminen myös Helsingissä on tärkeää. Koulutuksen ja työuran kautta Jarmo ymmärtää niiden  merkityksen Helsingille ja Suomelle.


Vapaaehtoistyötä


Sadoilla retkillä, tapahtumissa ja taidenäyttelyjen järjestäjänä Helsingin luonnon ja lasten puolesta sekä alustusilloissa maanpuolustuksen, seniorien, vanhusten ja veteraanien hyväksi. 


 


Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat