Jarmo Nieminen Luonto – Isänmaa – Helsinki

Aseiden vähentämishanke

Sisäasiainministeriö on jättänyt julkisuuteen esityksensä aselain uudistamisesta. Esitys sisältää rankkoja esityksiä aseluvan myöntämisperusteiksi ja välillisesti myös aseiden määrän vähentämiseksi. Seuraavassa esittämäni lainaukset ovat sisäasianministeriön nettisivuilla olevasta tiedotteesta.

PISTOOLIAMMUNTA KUIHTUU

"Aselainsäädännön tiukentamista koskevat ensimmäisen vaiheen muutosehdotukset ovat valmistumassa. Käsiaseiden (pistoolin, pienoispistoolin, revolverin, pienoisrevolverin) saatavuutta esitetään merkittävästi rajoitettavaksi. Käsiaseeseen voisi jatkossa saada luvan vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on harrastanut aktiivisesti ammuntaa vähintään kaksi vuotta ampumaseuran jäsenenä."

PAKKOJÄSENYYS AMPUMASEURASSA

Lupa sidottu ampumaseuran jäsenyyteen. Ministeriön esityksessä pistooliampumaharrastus liitetään 20 ikävuoteen ja vähintäin kahden vuoden aktiiviseen ampumaharrastukseen ampumaseurassa. Selkeää tekstiä noin äkkisiltään. Edelleoleva tarkoittaa siis sitä, että pistooliampujan on harrastaakseen liityttävä johonkin yhdistykseen. Tarkoittaako tämä sitä, että ampumaseuroista tehdään viranomaisia?

AMPUMAHARRASTUS LOPPUISI HELSINGISSÄ

Esitys johtaisi ampuharrastuksen alasajoon esimerkiksi Helsingissä, jossa ei ole enää ampumaratoja. Sama trendi on myös muualla. Eli ampumaseura tarvitsee ampumaratoja, jossa voitaisiin ampua. Ja jos ratoja ei ole, harrastuksesta tulisikin golfmatkailun kaltainen harrastus. Ja se maksaisi, ja niitä rahoja ei nuorilla ole.

Ampumaseurojen kapasiteetti on toinen ongelma. Väitänkin, että jos esitys hyväksyttäisiin laiksi, pistooliampuharrastuksesta tulisi harvaineliitin harrastus. Tätäkö halutaan?

METSÄSTYSASE-ESITYS ON JÄRKEVÄ

"Metsästysaseeseen voisi jatkossa saada hankkimisluvan vasta, kun on täyttänyt 18 vuotta. Huoltajien suostumuksella voisi 15 vuotta täyttänyt henkilö saada rinnakkaisluvan haulikkoon, yhdistelmäaseeseen, kivääriin tai pienoiskivääriin metsästystä, ampumaurheilua tai -harrastusta varten. Huoltajalle voitaisiin puolestaan antaa lupa ampuma-aseen hankkimiseen ja hallussapitoon, jos alle 18-vuotias lapsi harrastaa metsästystä tai ammuntaa. Lupa olisi voimassa siihen saakka, kunnes rinnakkaisluvanhaltija täyttää 19 vuotta."

Edellä oleva kuulostaa järkevältä. Eli esimerkiksi avioerotapauksessa metsästysharrastuksen isänsä kanssa aloittanut nuori mies tai nainen voisi jatkaa harrastustaan äitinsä itselleen hankkimalla aseella. OK

PALIKKAKOE METSÄSTÄJILLEKIN

"Aselakiin ehdotetaan lisättäväksi soveltuvuustestiä koskeva uusi säännös. Hankkimisluvan hakija olisi velvollinen suorittamaan lupaviranomaisen järjestämän hänen henkilökohtaista sopivuuttaan aseen hallussapitoon selvittävän soveltuvuustestin. Soveltuvuustesti olisi puolustusvoimien P2 -soveltuvuustestin kaltainen."

Inttimäinen palikkakoe onkin hauska juttu. Otetaanko se käyttöön myös taannehtivasti? Siis testataanko kaikkien aseenomistajien korvien väli. Saattaa ruveta monen jätkän puntit tutisemaan.

Toki voidaan myös kyseenalaistaa nykyisen lupaviranomaisen kyky psykologisiin testeihin. Kuka maksaisi testit, entä niiden tulkinnat. Kuinka monta uutta virkaa olisi perustettava? Ulkoistettaisiinko testit? Vai miten meneteltäisiin? Varmaan sama palikkakoe koskisi myös aseita kantavia viranomaisiakin?

ASEENOMISTAJAT LUOTTOKANSALAISIKSI

"Aselain uudistamisen yhteydessä esitetään muutettavaksi myös poliisilakia, jotta poliisilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet saada tietoja aselupaa hakevien henkilöiden terveydentilasta, päihteiden käytöstä ja väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi poliisille tulisi oikeus saada tietoja asevelvollisuuden suorittamisesta ja palveluskelpoisuuden arvioinnista."

"Lääkärille ja muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle ehdotetaan säädettäväksi oikeus tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta."

Kun psykologisiin testeihin ja tuutorilausuntoihin liitetään poliisilakiin esitetyt laajennetut oikeudet sekä erilaisten terveysviranomaisille annettava oikeus tai velvollisuus kertoa sopimattomista johtavatkin siihen, että ampujat ovat luotetuista luotetuimpia. Toki menettely johtaa suuriin vaatimuksiin myös lausunnonantajien osaamiselle.

METSÄSTYSASEISTA LUOPUMINEN

Tiedotustilaisuudessa tuli esille, että harrastuksen loppuminen tarkoittaa aselupien päättymistä. Tästä on tulossa pistoolirajoituksia huomattavasti laajempi aseiden vähentämishanke. Tällä hetkellä luvallisia haulikoita on noin 600 000 ja kiväärejä noin 400 000 kappaletta.

Miten niiden aseiden kanssa toimitaan, jotka ovat ikääntyneillä emeritusmetsästäjillä? Vaikka ministeri Holmlund totesi, että aseilla ei ole mitään arvoa, niin metsästysaseissa on kiinni varovaisestikin arvioituna vähintään 300 miljoonaa euroa (300 €/ase). Niillä on siis arvoa!

Suomessa on 300 000 metsästäjää. Jos arvioidaan, että he tarvitsisivat metsästyksessään kahta asetta, vapautuisi markkinoille 400 000 metsästysasetta. Niiden arvo olisi yli 100 miljoonaa euroa. Toki edellä oleva on vain valistunut arvio asiasta. Todennäköisempää olisi että kansalaisten hankkima mittava omaisuus menettäisi arvonsa. Tiedä vaikka aseiden hävittämisestä joutuisi jopa maksamaan. Sellaistakin on esitetty.

Edellä esittämääni omaisuuden arvoa ei mielestäni saa ohittaa. Ei olisi oikein, että Suomessa deletoitaisiin tunnollisten kansalaisten omaisuutta. Tässä yhteiskunnan tulisi tuntea vastuunsa.

YHTEENVETOA

Tiivistäisin problematiikan kahteen asiaan eli yhdistykseen kuulumispakkoon ja omaisuuden suojan heikentämiseen. Toimenpiteet kohdistuisivat nimenomaan lainkuuliaisiin ja vastuuntuntoisiin kansalaisiin. No ehkä olen liian kriittinen, pahoittelen sitä. Mutta minun oikeustajuni kertoo, että asia on väärin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (33 kommenttia)

Upphew (nimimerkki)

"Inttimäinen palikkakoe onkin hauska juttu. Otetaanko se käyttöön myös taannehtivasti? Siis testataanko kaikkien aseenomistajien korvien väli. Saattaa ruveta monen jätkän puntit tutisemaan."

Eiköhän monien aseenomistajien korvien väli ole jo testattu. Itse en omista asetta, mutta testi tuli tehtyä kutsunnoissa/intissä (vai molemmissa?). Miksi testin tulisi olla "samankaltainen" kuin P2? Miksei suoraan kelpaa kutsunnoissa tehty testi? Tai kutsuntoihin jo aiemmin suoritettu testi? Eikös tuo olisi kustannustehokkainta, vai nostetaanko harrastuksen hintaa entisestään?

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Hyvä esitys Upphew. Samalla tulisi sivaritkin testattua. Saataisiin kattavampi tieto koko ikäluokan sielunelämästä. Taloudellisuuden kannalta myö esityksesi on mainio. Toki em. perustein voisi poliisi myös vaatia lisäresursseja itselleen.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Niin vielä jäi sanomatta, että en toistaiseksi ole kuullut muista maksumiehistä kuin alan harrastajat.

Puristaako polla (nimimerkki)

Hyvä Jarmo, testit on ehdottomasti ulotettava koskemaan myös taannehtivasti aseiden omistajiin ja viranomaisiin. Selvää on, että hullulle ei pidä asetta antaa.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Näin on Puristaako polla. Asetta ei pidä hullulle antaa, kuten toteat. Mutta entäs sitten, jos polla leviää matkan varrella. Tuleeko testit uusia? Miten usein? Entä voiko hylätyn testin uusia ja Kuinka pian?

Puristaako polla (nimimerkki)

Paatero kertoi radiossa, että käsiaseiden omistajista vain osa kuuluu ampumaseuroihin. Nyt tehty esitys edellyttää ampumaseuran jäsenyyttä. Onko niitä? Itse tiedän monia, mutta ne on jonkun firman tai kohderyhmän kerhoja.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Oman kysymyksen muodostaa ampumaseurojen kapasiteetti ja uusien perustaminen? Mitä säädöksiä niihin tulee.

Suomen perustuslaissa 11.6.1998/731 pykälässä §13 on säädetty yhdistymisvapaudesta seuraavaa: Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Jarmo Nieminen näyttää olevan maan suurimman metropolin alueella luottamushenkilönä.

Siihen nähden hänen tietomääränsä "palikkatesteistä" on yllättävän matalalla tasolla.

Lääkärinä ja psykiatrina joudun arvioimaan ihmistä mitä erilaisemmissa tarkoituksissa ja vakuutan, että palikkatestien arvo on suhteutettavissa.

Toisessa bloggauksessa - Pekka Orimattilasta - täällä vaaditaan luokanopettajaopiskelijoille "palikkatestejä", joissa he jo joutuvat käymään.

Koko tämä psykodiagnostiikan ala on moneen otteeseen esitelty mm Helsingin Sanomissa, jota uskoisin Stadionin tornin juurella luettavan muualtakin kuin sarjakuvista.

Kantoluvan saamisessa edellytetyt persoonallisuusarviot ovat todella vaativa ja todellisuudessa kallis toimi. Siihen ei valtio taida rahaa antaa, eikä kunta.

Jos sellaisen arvion joutuu yksityiseltä sektorilta hankkimaan, menee rahaa yksinkertaisen tussarin verran (nelinumeroinen luku) eikä KELA maksa siitä lystistä palautusta.

Armeijan p-testi muuten on eräs luotettavimpia keinoja arvioida, onko kutsunnoissa / alokasaikana tutkitulla kanttia läpäistä "miesten koulu" henkisesti. Siitä testistä muuten vihollisen tappamiseen kykenevä pääsee läpi.

Mutta sekin testi pettää silloin tällöin (omia menee) ja asia voidaan sitten lukea uutisliuskoilta.

Ehdotan, että Nieminen menee "Suurkirkon" apulaiskaupunginjohtajan tykö ja kysyy, mitä muuta kuin yöradion psyko-ohjelmia tuo tietää palikkatesteistä (sama mies, jonka kuva on kaupungintalon kauhugalleriassa raitiovaunun kyydissä otettuna).

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Juhani Putkinen esitti jo marraskuussa 2007 kokoomuksen eduskuntaryhmälle palikkatestiä sekä myös huumetestiä aseenkantoluvan perustaksi. Hyvä Jussi, puhuit asiaa. Katsokaa http://jussina.blogit.uusisuomi.fi/2009/03/11/pali...

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Putkisen kanssa samanlaisia esityksiä teki Kansallinen kivääriyhdistys paljon ennen nyt toiminnan käynnistäneitä murhia.

Hieno on, että nimenomaan vastuuntuntoiset ampuasealan harrastajat esittivät asiaa jo kauan sitten. Toki voidaan kysyä miksi silloin ei asiaan ryhdytty nyt äänessä olevien politiikkojen ja viranomaisten toimenpitein.

Säälittävää edellä olevan lisäksi on, että tunnolliset, vastuuntuntoiset suomalaiset miehet ja naiset pannaan nyt maksumiehiksi vaikeittamalla heidän ampuharrastustaan merkittävällä tavalla.

PS. Kannatan Putkisen esittämää huumetestiä sekä harrastajille että myös viranomaisille aseluvan edellytykseksi.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Ja vielä edelliseen lisään tukeni Putkiselle, että huumetestit tulee olla myös muiden murhaamisen sopivien välineiden - mm. autojen - käyttöluvan edellytyksenä.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Antti Liikanen, kommentistasi ei selviä mitä tarkoitat. Kertoisitko miten "tietoni 'palikkatesteistä' on yllättävän matalalla tasolla". Lisäksi mietin miten palikkatestit liittyvät luottamustehtävään. Epämääräiseksi jää myös lauseesi, että "palikkatestien arvo on suhteutettavissa", siis suhteutettavissa mihin? Yrität kertoa jotakin, mutta minulle se ei selviä.

Toki arvokas tieto on, että yhden testin analyysi maksaa ainakin tuhat euroa. Aseluvanhaltijoiden määrä oli 1.2.2009 yhteensä 672 772. Uusia aselupia myönnetään viime vuonna reippaat 60 000. Eli sinun esittämällä minimisummalla vuonna 2010 psykologisiin testeihin uppoaisi 60 miljoonaa euroa. Toivottavasti tietosi on uskottava!

Ei millään pahalla
mutta kerro minulle palikoinnistani
Jarmo

Juhani Putkinen

Kiitos Jarmo tuestasi.

Eikö edes se pirunsaari/Siperia osuus lopussa mennyt mielestäsi liian pitkälle?

Puristaako polla (nimimerkki)

Psykologin teksti on sekava. Jarmo, sinun ei ole.

Ja on se älytöntä, että politiikot tarvitsevat murhia, ennenkuin homma lähtee käyntiin. Viittaan noihin esityksiin, jota jo aikanaan asian harrastajat tekivät.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

"Eikö edes se pirunsaari/Siperia osuus lopussa mennyt mielestäsi liian pitkälle?"

Vastaus: meni!

WannaBeKapiainen (nimimerkki)

Jos se Putkisen juttu oli jotain sotilashuumoria, niin todella mautonta.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

"Inttimäinen palikkakoe onkin hauska juttu. Otetaanko se käyttöön myös taannehtivasti? Siis testataanko kaikkien aseenomistajien korvien väli. Saattaa ruveta monen jätkän puntit tutisemaan."

Yksityissektorilta hankittaessa riittävä persoonallisuusarvio maksaa helposti yli 1000 €. Siis riittävä.

Inttimäinen palikkakoe ei olekaan hauska juttu.

Psykologisten testien merkitys pitää jonkun suhteuttaa muuhun tietoon, mitä anojasta on hankittava käyttöön.

Kun kirjoitatte suuren kaupungin tärkeässä asemassa olevana päättäjänä vakavasta asiasta kevyesti läimien, minulla on vastuullisena päättäjänä (EU, maakunta, kaupunki) oikeus kysyä perään.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Jatkan vielä sen verran, että se menetys, joka suomalaiselle yhteiskunnalle on holtittomasta käsiasevalvonnasta (myynti ja kantoluvat - myös omaisille, kuten Saksassa koettiin) koitunut, on useiden kymmenien, jos ei satojen miljoonien eurojen luokkaa.

Maassamme tapahtuu ampumalla vuosittain satoja itsemurhia, merkittävä osa niistä nuorten miesten tekeminä.

Huomautan lisäksi eräälle keskustelijalle, että 40 vuotta lääkärin virassa, vastuulla ja tunnollisuudella ei mitenkään huokuttele väittämään kevyesti yhtään mitään vaan olemaan aina valmis perustelemaan.

Ja niiden perusteiden on parempi olla olemassa ja näytettävissä.

Psykologi-nimitysten heittely ylilääkärille osoittaa riittävästi heittelijästä, ei heittelyn kohteesta.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Antti Liikkanen, kiitos vastauksestasi. Toistit tuon 1 000 euroa. Käytän sitä keskustellessani asiasta kansanaedustajieni kanssa. Minulle jäi kumminkin vielä epäselväksi, että tulisiko sinun mielestä testit tehdä. Ja tarkoitatko, että intin testit arvioitaisiin lupaviranomaisen toimenpitein kyseiseen tarpeeseen?

Tiedoksi vielä, että tunnen puolustusvoimien P-koejärjestelmän hyvin. Ja sen merkityksen ja luotettavuuden vieläkin paremmin. Ne toimivat! Niiden tietojen hyödyntäminen oli lähes kahden vuosikymmenen ajan osa ammattiani.

Pahoittelin sitä että vitsailin palikkakokeesta - tosin en vitsailut. Se on miesten keskuudessa kumminkin palikkakoe. Ja sille nimikkeellä se puhuttelee intin käynyttä ikäluokkaa taatusti paremmin kuin psykologiset testit.

Pahoittelen sitä myös, että nuo tittelit eivät ole minulla koskaan niin hirveästi painaneet vaan osoitettu osaaminen.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Vielä kysyn Antti Liikkaselta, että miten sinä järjestäisit puolustusvoimien p-kokeiden hyödyntämisen ampumaselupahakemuksen käsittelyssä?

Puristaako polla (nimimerkki)

Antti, kirjoita niin, että taviskin ymmärtää.

Matti (nimimerkki)

Sisäasiainministeriön lainvalmistelijoiden täytyy tietää, että 1/3 osa Suomen asukkaista on vailla kunnallista, liikuntalain tarkoittamaa, pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskusta.
Miten ihmeessä pääkaupunkiseutulainen, lakia noudattava kansalainen, voisi osallistua ampumaseuratoimintaan, saadakseen henkilökohtaisen aseluvan, kun nimenomaan radattomuudesta johtuen alueen ampumaseuroissa ei ole toimintaa.
Hiljainen, aseettomaan pääkaupunkiseutuun ja koko maahan ulottuva vallankumous jatkaa etenemistään lainsäädäntötyönä. Näennäisen isänmaalliset edustajamme maanpuolustus- , metsästys- ja ampumajärjestöissä sekä lukuisissa puolueissa ovat myötävaikuttamassa edessä olevaan mullistukseen olemalla tekemättä mitään. Miksi? Siksi, että metsästäjät, ampumaurheilijat ja maanpuolustajat ovat oivallisia sijaiskärsijöitä poliitikkojen puolesta? Olemmeko 2000-luvun sotasyyllisiä?

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Näin se Matti on. Helsingin 16 000 metsästäjällä ja usealla tuhannella ampujalla ei ole Helsingissä ole jäljellä ampumaratoja. Ja koska niitä ei ole, et voi Helsingissä jatkossa päästä mm. pistooliampujaksi. Minun mielestä julkisten ampumaratojen hävittäminen Helsingistä on metropolille häpeäksi. Asia pitää korjata. Pääkaupunkiseudulle on saatava esittämäsi keskus. Hyvä Matti!

Se mitä puhut reserviläisistä pitää täsmälleen paikkansa. Näillä esityksillä sen aktiivisimmankin osan suorituskyky heikkenee.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Tuota donaa voi Jarmo N huoleti käyttää - nyt nätisti siistityn keskustelu-pätkän kysymyksensä pohjalta - kansanedustajien kanssa jutellessaan.
Sieltä kannattaa valita sellainen kansanedustaja, joka vähän tuntee tätä maailmaa. Valitettavasti sekä Ilkka Taipale että Claes Andersson jo puuttuvat joukosta.

Koska tunne tuota p-testiasiaa (olen sellaisessa lääkärin asemassa, jossa se on tunnettava joka päivä), huomautan sen olevan liian epäluotettava erottelemaan omien ampujia ei ampujista.

Se erottelee ne, jotka tottelevat niistä, jotka eivät tottele. Se erottelee ne, jotka pysyvät koossa niistä, jotka hajoavat.

Mutta se, eikä kolmekaan 20 minuutin terveyskeskus-tason tutkimusta, erota niitä, jotka Saksassa tai Suomessa ampuvat omia.

Vielä vähemmän sitä tekee Saksasta tuotu kouluissa jo aivan pian käyttöön otettava "ammunko-mä" testi, jonka koulutus koko verkkoon maksaa todella paljon ja antaa aivan väärää turvallisuuden tunnetta ja herättää väärää turvattomuuden tunnetta.

Otan tämän keskustelun vakavasti, koska joudun tätä aihetta arjessa kohtaamaan enkä käytä tätä aihetta poliittiseen edustamiseen.

Siksi olen vähän ärtyisä leikkimiselle näiden asioiden kanssa. Yksi alle 30-vuotias (ne, joita Ode eilen eduskunnassa härskisti splittaamalla kosi) on miljoonan juttu sekä taloudellisesti että inhimillisesti.

Että sellaisia legopalikoita nämä päättäjät tänään käyttävät. Itselläni on viisi, joista kolme jo p-testit teki, yksi odottaa vuoroaan. Onneksi yksi on tyär.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Antteksi, allekirjoitus unohtui

res lääk kapt
vk mpk 159

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Huomenta Antti Liikkanen ja muut, kiitos vastauksestasi. Lyhyt analyysisi puolustusvoimien testistä on hyvä. En ole vastaavaa tiivistelmää kuulut koskaan. Ilmeiseti tulkintasi on myös oikea.

Se mitä puhut aiheen käyttämättömyydestä poliittiseen edustamiseen on minun mielestä väärin. Kaltiaisiesi osaajien tulisi oikeasti olla esillä kertomassa kansalaisille mistä on kyse, jotta eri yhteiskunnan tasoilla osattaisiin toimia oikein.

Olen sitä mieltä, että keskustelu on väärillä urilla kun puhe käy erilaisten kuraattorijärjestelmien, vartiointijärjestelmien, simulaattorien, yms. ympärillä.
Minusta itse ongelmasta ei puhuta eli perheestä ja pojasta - perheen merkityksestä. Vaikuttaa siltä, että kohta suomalaiseen perheeseen kuuluu huoltaja tai huoltajia, jokunen lapsi ja koulukuraattori.

Olen kirjoittanut ja kommentoinut suomalaisen miehen hädästä ja sitä teen myös jatkossa. Jos se on politikointia, nin olkoon vaan. Tiedän, että se on hyvää sellaista.

Vakavasti
Jarmo

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Jarmo hyvä!
Poliittisella edustamisella tarkoitan sitä, että aiheella meuhkataan - niinkuin Soininvaara eilen eduskunnassa - mutta sille ei mitään tehdä. Tai tiedetään, ettei aiota tehdä. Tai tiedetään, ettei sille mitään voida.

Poliittisella vastuullisella toiminnalla - jota aion jatkossakin harjoittaa - tarkoitan sitä, että teen psykiatrian ylilääkärin työni kunnolla. Sen lisäksi toimin EU:ssa, maakuntavaltuutossa, kaupunginvaltuustossa, ammattijärjestössä ja sosiaalisissa verkoissani missioni mukaisesti.

Ja siunatuksi lopuksi: hoitelen perhettäni siten, että he tuntevat minut, pitävät - josku ainakin - minusta ja ymmärtävät, että minä puolestani rakastan heitä. Niinkuin itseäni.

Näin ollen meillä tuntuu olevan sama missio, mutta eri ideologia.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Terve Antti. Sama missio mutta eri ideologia mahdollistaisi todella innovaatiivisia ratkaisuja ongelmiin. Joku näin koottu ryhmä vahvennettuna esimerkiksi vankilapapilla ja sopivalla sosiologilla saattaisi oikeasti päästä hyviin tuloksiin nuorten miesten murheiden vähentämisessä ja estämisessä.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Olen huomenna perjantaina Helsingin Messukeskuksessa "Aseet ja vastuullisuus -seminaarissa". Ohjelma on mielenkiintoinen. Kommentoin asiaa myöhemmin.

******************************************************************************************
Aika: Perjantai 13.3.2009 klo 12.00-16.00
Paikka: Helsingin Messukeskus, GoExpo -messujen yhteydessä
Järjestäjä: Ampumaharrastusfoorumi
Osallistujat: Kutsutaan poliitikkoja, viranomaisia, foorumin taustajärjestöjen johtoa ja aktiivitoimijoita, yhteensä noin 120 henkilöä - kutsuseminaari

******************************************************************************************
12.15-12.30 Seminaarin avaus
- Seminaarin puheenjohtaja Antti Nieminen

12.30-13.00 Aseet ja yhteiskunta
- Valtiosihteeri Antti Pelttari, Sisäasiainministeriö

13.00-13.30 Aseet ja lainsäädäntö
- Ylitarkastaja Mika Lehtonen, Sisäasiainministeriö

13.30-14.00 Kahvitauko

14.00-14.20 Aseet ja metsästys
- Apulaistoiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, Suomen Metsästäjäliitto ry

14.20-14.40 Aseet ja reserviläistoiminta
- Puheenjohtaja Mika Hannula, Suomen Reserviupseeriliitto ry

14.40-15.00 Aseet ja urheilu
- Toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi, Suomen Ampumaurheiluliitto ry
- Olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela

15.00-15.30 Aseet ja vastuullisuus
- Hankepäällikkö Markku Lainevirta, Ampumaharrastusfoorumi

15.30-16.00 Loppukeskustelu ja seminaarin päätös
- Seminaarin puheenjohtaja Antti Nieminen

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Hyvät ystävät, rovaniemeläinen psykiatrian ylilääkäri Antti Liikkala kommentoi toisaalla POJAT -blogissani minun mielestä todella ansiokkaasti psykologisten testien käyttömahdollisuuksia aseluvanmyöntämisessä. Liitän hänen tekstinsä sellaisenaan.

"Antti Liikkanen kommentoi:
13.3.2009 9.59 | Muokkaa

Good morning, Jarmo N

Kirjoittelin Sinulle tarkennettua vastinetta ”pojat-on-poikii”-asioissa ”arktisessa puskurikapasiteetissa”, jossa jatkossa pohdiskelen edelleen päivittäin pääni sisältöä ja sen suhdetta vastuisiini (joita en varmuudella koskaan oikein osaa kantaa, mutta yrittänyttä ei laiteta).

http://anttiliikkanen.blogs.fi

(petiitillä kirjoitettu alku riittää, loppu on kryptattua,
bloggaus 13.3., talvisodan ja dalai laman kunniaksi)"

Käyttäjän juhaa kuva
Juha Aaltonen

Sisäasiainministeriö on myös näemmä päättänyt omin luvin kumota Suomen perustuslain! Vai mitähän lienee tarkoittaen vaatimus pakollisesta kuulumisesta ampuma-seuraan!?

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Juha esille nostamasi kysymys on todellakin ongelmallinen. Suomessa ei ole ampumaseuroja niin, että sinne tavikset pääsisivät. Ne ovat lähes poikkeuksetta jonkin yhteisön (ammattikunnan, -liiton, koulun, firman, pankin, yms.) omia seuroja.

Käyttäjän juhaa kuva
Juha Aaltonen

Ihmettelenpä myös mitä tämä "palikkatesti" toteutuessaan ihan oikeasti todistaa?

Ihmettelen myös mikä todistearvo lääkärintodistuksella on todellisuudessa? Mistä mahtaa löytyä semmoinen psykiatri joka kykenee todistamaan paperilla, että ko. henkilö on tällä hetkellä tervepäinen ja ettei hän sekoa myöhemminkään esim. alkoholismin tai mielenterveyden järkkymisen vuoksi?

Tällä hetkellä lainsäätäjä on näemmä myös unohtanut, että ampumaseurat ovat pääsääntöisesti valikoineet jäsenensä. mm. siksi, että seuran jäsenistöön ei pesiytyisi niitä henkilöitä jotka liittyvät ampumaseuraan VAIN ampuma-aseen hallussapitoluvan saadakseen, nämä ovat monesti niitä jäseniä jotka aiheuttavat ongelmia! Eli nyt ollaan ihan lain voimin pakottamassa ampuma-seuroja ottamaan juuri näitä henkilöitä joita ampumaseuran toiminta ei kiinnosta tai heillä ei sen toimintaan ole mahdollisuutta sitoutua.
Tämä pakottaa monen seuran myöskin miettimään resursseja kaiken sen toiminnan mahdollistamiseksi mitä tämä laki toteutuessaan niiltä vaatii mm. aseiden hankinta ja niiden turvalliset säilytystilat! Ja näissä kahdessa asiassa ei 10000€ ole mitään, tähän monella seuralla ei ole ennenkään ollut käytännössä varaa! Mistä tämä raha nyt sitten tehdään? Antaako kunta/valtio tämän rahan? Tuskin!

Tämä liittymispakko myöskin sotii sitä vastaan, että on paljon niitä harrastajia joille ammunta on vain harrastus! Harrastus jota harrastetaan silloin kun siihen jää aikaa työltä,perheeltä ja muulta elämiseen liittyvältä toiminnalta jolloin harrastaminen on toisijaista! Ei kokopäiväinen "työ" niinkuin on edustus/aktiivikilpailijoilla .

Toimituksen poiminnat