Jarmo Nieminen Luonto – Isänmaa – Helsinki

Helsingin salaamispolitiikka ei ole tätä päivää

  • Helsingin salaamispolitiikka ei ole tätä päivää
  • Helsingin salaamispolitiikka ei ole tätä päivää

Tänään esiteltiin yleisten töiden lautakunnan käynnistämä Helsingin kaupungin Rakennusviraston erityistilintarkastus rakennushankkeiden kilpailuttamisesta ja rakennushankkeiden valvonnasta. Kilpailuttamisesta virasto sai puhtaat paperit. Sen sijaa rakennushankkeiden valvonnassa löydettiin suuria puutteita lisä- ja muutostöiden tekemisessä ja hallinnassa. Käytännössä on ollut mahdollista että urakoitsija ja hankkeen projektipäällikkö ovat sopineet keskenään em. työt ja niiden laskutuksen.

Tarkastetuissa kymmenessä hankkeissa tuli esille, että on mahdollista, että

  • lisä- ja muutostyönä laskutetaan perusurakkaan kuuluvaa työtä
  • lisä- ja muutostyönä laskutetaan kokonaan tai osittain tekemättömästä työstä
  • lisä- ja muutostyön yhteydessä urakoitsija jättää tekemättä tai tilaaja jättää vaatimatta kokonaan tai osittain työn yhteydessä syntynyttä hyvitystä siitä, ettei perusurakan vaatimia töitä ole tarvinnut tehdä.

 Yleisinä parannusesityksinä todettiin, mm:

  1. Tulee varmistaa, että työmaalla on käytössä hyvät perinteiset tavat, kuten työmaapäiväkirjat ja työmaakokoukset ja niillä on oikeasti merkitystä.
  2. Kaupungin asettaman hankeen projektiryhmän on toimittava ja sen asiantuntijuutta tulee käyttää laajemmin lisätöiden tilausten ja laskujen tarkistamisesta.
  3. Toimistopäällikön on paneuduttava lisätyötilauksiin pystyäkseen tekemään todellisia päätöksiä.
  4. Tarvitaan ryhtiliikettä läpi organisaation. Toimialajohtajien vastuu on jakamaton.
  5. Tarvitaan tekninen osaaja mukaan jatkoselvitystöihin.

Oli sangen ihmeellistä, että asia, jossa jokainen veronmaksaja on asianomistaja, oli jo aiemmin julistettu raportin osalta salaiseksi. Aitona ja ymmärrettävänä perusteena voisi olla että koko kymmenien sivun mittainen raportti saattaisi paljastaa tarkastustoiminnan laadun ja kattavuudet ja siten vaarantaisi tulevia tarkastushankkeita ja mahdollistaisi talousrikollisille toiminnan, jolla tarkastukset voitaisiin kiertää.

Niin tai näin mutta periaatteet ovat ainakin Helsingissä tältä osin menneestä maailmasta. Kerrottiin, että tämä on tarkastusviraston tapa, siis salaaminen. Ja kun asiakirjaan on joku lyönyt leiman "LUOTTAMUKSELLINEN  (JulkL 24.1 § 15 ja 17 kohta)" on virkamieskunnan ja lautakuntamiesten ja -naisten suut sinetöity julkisuuteen.

Meno on aika tsaristista, ainakin Helsingissä!

Tarkastusraportit on laadittava siten, että myös kaupunkilaiset saavat vastauksia. Jos on ongelma, se tulee tuoda julkisuuteen, viranomaiset ja poliitikot nuolkoot haavojaan, asiat tulee kertoa julki kansalaisille ja hommat pitää hoitaa paremmin.

Toki salaisena tulee pitää se mikä on aidosti salaista. Raporteissa tulee siis olla julkinen osa ja erikseen salainen osa. Yksinkertaista.

 

Yleisten töiden lautakunnan pj.

Jarmo Nieminen

 

 

Mitä edellä oleva lainkohta tarkoittaa:

”15) asiakirjat, jotka sisältävät ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009)nojalla valtiontalouden tarkastusvirastolle annettuja tietoja kampanjatileistä, sekä vastaavat muut selvitykset vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista, samoin kuin asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle; (24.4.2009/274). ”

"17) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen samanlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin tai sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin;"

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (28 kommenttia)

Käyttäjän PetteriRsnen kuva
Petteri Räsänen

Helsingissähän on ollut tapana että luottamusmiehet luottavat virkamiehiin.

Virkamiehet valmistelevat asiat esitettäviksi ja luottamusmies voi vain luottaa. Ehkä tuo mahdollistaa virkamiesten väärinkäytökset, mutta luottamusmiehethän kantavat siitä vastuun.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

No tulipahan tehtyä sitten jotakin, kun pistin tämänkin ruljanssin käyntiin. Eiköhän tässäkin näy jo putken päässä valoa.

Käyttäjän LisseTarnanen kuva
Lisse Tarnanen

Ennen laitettiin rikolliset jalkapuuhun, häpeämään rikollista toimintaansa. Nyt lyödään papereihin sana luottamuksellinen ja kenenkään ei tarvitse vastata huonosta viranhoidostaan tai väärinkäytöksistä. -Oikeussalissa rikoksentekijä piilottelee hupparinsa sisällä ja tuomari pokkana hyväksyy menettelyn. Silloinkin kun syytetty on kirjaimellisesti jäänyt kiinni rysän päältä.

Mikä meihin on mennyt, kun yksinkertainen oikeudentaju on hävinnyt. Luottamuksellinen -leima vasta herättääkin epäluottamusta. Heti herää kysymys hyväveli-verkostosta, silloinkin kun sitä ehkä ei ole.Virkamies on kansalaisia varten, kansalaiset eivät enää ole alamaisia. Asioita ei voi vaieta kuoliaaksi. Vaikeneminen on oikein väärin.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Lisse, ollos huoleton, veljes valveil on. Tässä tapauksessa ongelma on tekninen, koska raportti on alunperin rakennettu kertomukseksi, josta tulee salainen. Siellä on mukana sellaisia kansalaisen oikeusturvaan liittyviä asioita ja kokonaisuuden tulkinnalla saattaa olla mahdollista luovuttaa talousrikollisuudelle keinot hommien kiertämiseen. Mutta-mutta, raportti on laadittu samaan malliin kuin pitkin historiaa Helsingissä on tehty. Ja eipä meitä taida olla kovinkaan monta, jotka ovat uskaltautuneet nousta menneisyyden haamuja vastaan. Raportit tulee laatia selkokielelle kansalaisten käyttöön ja siinä liitteenä olla tarvittaessa salaiset osat. Niin se menee.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Itse kyllä tiedän mitä SALAINEN tarkoittaa työskenneltyäni kolmisenkymmentä vuotta "kovat piipussa". Tosin siinäkin firmassa osasttiin ratkoa raportin tekninen rakenne julkiseksi ja salaiseksi.

Käyttäjän olavilaitala kuva
Olavi Laitala

"on virkamieskunnan ja lautakuntamiesten ja -naisten suut sinetöity julkisuuteen."

Mitenkäs lautakuntamiesten -jotka ovat kai pääosin luottamushenkilöitä, eli poliitikoita- suut voidaan sulkea?

Sivukysymyksenä: mitö oikeastaan tarkoittaa virkavastuu?

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Nyt tarvittaisiin hallintojuristia mukaan keskusteluun.

"III turvaluokan asiakirja sisältää salassa pidettävää tietoa. III turvaluokan asiakirja tulostetaan normaalille paperille ja sen ensimmäisen sivun ylälaitaan sijoitetaan leima tai merkintä ”Luottamuksellinen”. Leiman väri on punainen. Tällainen asiakirja voi- daan osoittaa henkilölle tai organisaatiolle ja sitä saavat käsitellä vain ne henkilöt, jot- ka tehtävässään tarvitsevat kyseisen asiakirjan sisältämiä tietoja. III turvaluokan asiakirjan saa lähettää vastaanottajalle sähköisissä tietojärjestelmissä riittävän vahvasti salattuna."

LÄHDE: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Tämä ei ole kattava otanta, mutta oletan epäasiallisen salailun olevan yleistä niin kunnallis- kuin valtionhallinnossa.
http://www.hs.fi/talous/Oikeuskansleri+Rahaministe...
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/383354/Turku+sala...

Poliittiseen "kulttuuriimme" todella kuuluu se, että luottamusmies luottaa. Näin yleensä myös varmistunee se, että mikään ei muutu (näppärää vissiin sekä luottamus- että virkamiesten kannalta).
http://www.hs.fi/talous/Katainen+Ylelle+Vakuussopi...
http://yle.fi/uutiset/katainen_vakuussopimuksen_sa...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Salaamiskulttuuria on syytä ravistella. Tämäkin tarkastus oli nimenomaan luottamusmieselimen käynnistämä avoin asia, jonka lopputuloksesta kertova raportti oli salainen. Tosin salaamista esitti raportin tehnyt konsultti.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621

23 §
Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt.

LÄHDE: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Muuttaisiko asiaa se, että joku ilmaisisi eriävän mielipiteensä, jolloin voisi siis perustella miksi tämän mielipiteen haluaa kirjallisena liitettäväksi pöytäkirjaan?

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Tuskin se muuttaisi asiaa. Salainen on salainen, kunnes toisin osoitetaan. Se tapahtuu oikeuskäsittelyssä.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Helsingin kaupungin rakennusvirasto tiedottaa

Rakennusviraston erityistilintarkastus lautakunnan käsittelyssä 25.9.

Yleisten töiden lautakunta esitti toukokuun puolivälissä tarkastuslautakunnalle, että tarkastuslautakunta tekisi erityistarkastuksen rakennusvirastossa, koska viraston entistä projektinjohtajana toiminutta työntekijää on epäilty lahjuksen ottamisesta ja törkeästä petoksesta. Tarkastusraporttia rakennusviraston erityistilintarkastuksesta käsiteltiin yleisten töiden lautakunnan kokouksessa 25.9.2012.

Tarkastus koski lautakunnan esityksen mukaisesti kilpailuttamisen valmistelua ja periaatteita sekä niiden valvontaa, lisä- ja muutostöiden hyväksyntää, niiden laskutusta sekä urakoiden ylitysvarausten hyväksyntää ja valvontaa sekä tilaajaviraston toimenpiteitä ja niiden riittävyyttä tuottajien valvonnassa.

Heinäkuussa tehdyn tarkastuksen suoritti BDO Oy.

Pääpaino yksittäisissä lisä- ja muutostöiden tarjouksissa ja tilauksissa

Tarkastus on käsittänyt kymmenen hanketta, joista viisi on ollut poliisin esitutkinnan kohteena. Viisi muuta hanketta on valittu valittu yhteistyössä erityistilintarkastuksen tekijän kanssa siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin erilaisia rakennushankkeita. Tarkastuksen pääpaino oli yksittäisissä rakennusteknisten töiden lisä- ja muutostöiden tarjouksissa ja tilauksissa.

”Yleisesti johtopäätöksistä voi todeta, että olemassa olevat ohjeet tilahankkeista, urakoiden hankinnoista, kilpailutuksesta ja rakennuttamisprosessista ovat riittävät. Samoin kilpailutuksen periaatteet, valmistelu ja valvonta ovat kunnossa. Sen sijaan lisä- ja muutostöiden hyväksyntää, niiden laskutusta sekä ylitysvarausten hyväksyntää ja valvontaa pidetään riskialttiina tapahtumien ajankohtana vallitsevien käytäntöjen perusteella” , kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen toteaa.

Toimintatapoja ja valvontaa tiukennettu

Raporttiin on kirjattu useita toimenpiteitä, joilla pyritään estämään esiin tulleiden kaltaisten väärinkäytösten mahdollisuus ja laatimaan kehittämisehdotukset riskienhallinnan näkökulmasta. HKR-Rakennuttajassa on jo aloitettu ko. projektinjohtajan hoidossa olleiden hankkeiden asianmukaisuuden selvitys erityisesti lisä- ja muutostöiden perusteiden osalta. Työn tekee ulkopuolinen rakennustekniikan asiantuntija. Lisätietoa asiaan saadaan myös, kun poliisin esitutkinta valmistuu.

”Mahdolliset rikosoikeudelliset seuraamukset sekä kaupungin esittämät korvausvaatimukset täsmentyvät prosessin edetessä. Lisä- ja muutostöitä koskevia toimintatapoja ja valvontaa on tiukennettu jo keväästä lähtien”, Saarinen kertoo.

Epäilykset ja poliisitutkinta kohdistuvat ainoastaan yhteen rakennusvirastossa työskennelleeseen henkilöön. Tarkastuksessa ei ilmennyt rakennusviraston toimintaan muilta osin liittyviä epäselvyyksiä.

Raporttia käsitellään seuraavaksi tarkastuslautakunnan kokouksessa 26.9. Tarkastusraportti on salassa pidettävä (Julkisuuslain 24 § 1 mom.15. ja 17. kohta).

Lisätietoja: lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Nieminen puh. 045 656 7542, kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen, puh. 09 310 38801

Käyttäjän veikkoluomi kuva
Veikko Luomi

Mahdollisuuksien rajoissa siis lienee, että rakennuttajan edustaja ja urakoitsija ovat etukäteen sopineet, että perusurakkaan ei sisälly kaikki tarpeellinen työ, vaan loput tehdään "lisätyönä". Kaunista.

Jos näin on menetelty - mikä tietysti on tässä vaiheessa spekulaatiota - on kiintoisaa tietää, mitä kukin on asiasta hyötynyt.

Asiassa lienee meneillään myös poliisin suorittama tutkinta, josta selvinnee lisää.

Onko tiedossa, milloin poliisin tutkinta tulee julkiseksi? Onko poliisitutkinnan "välituloksia" voitu käyttää nyt "salaamispolitiikan" uhriksi joutuneen raportin laadinnassa?

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Juuri näin on tapahtunut poliistutkinnan alla olevassa jutussa, joka paljastui viime keväänä. Urakoitsija ja kaupungin edustaja, ns. projektijohtaja, sopivat keskenään menetelmät, miten rahoja pistetään sivuun. Perusperiaatteet on esitetty ylhäällä lähtötekstissä. Tiedossa jo on, että kyseessä on useista sadoista tuhansista euroista. Alkukesästähän ao. projektinjohtajan kesämökiltäkin poliisikoira löysi 150 000 euron rahakäärön.

Käyttäjän veikkoluomi kuva
Veikko Luomi

No onhan se hyvä, ettei salaamisessa ole syyllistytty mitättömyyksien peittelyyn, vaan isoja asioita pidetään pimennossa.

Onko ko. sektorista vastaava apulaiskaupunginjohtaja lausunut asiasta vielä mitään? Hänen puolueensahan on kovin ollut avoimen kansalaisyhteiskunnan ja tiedottamisen kannalla, ainakin noin teoriassa.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Salaamispolitiikkaa voisi joku pitää vastauksena kaupungin toitottamalle avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle:)

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Tässäkin asiassa voisin todeta, että puheet ovat puheita ja teot tekoja.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Nyt paljastanut käytäntö on ollut Helsingissä ja ilmeisesti laajemminkin mahdollista rakennusalalla vuosikymmeniä. Siis, että urakoitsija sopii kunnan yhden virkamiehen kanssa, että tehdään tämä lisä-/muutostyö sopivalla tavalla ja pannaan tekaistuin perustein saatu tuotto sopivassa suhteessa molempien taskuihin.

OHHOH, niinpä!

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Helsingissä tämä mahdollisuus on nyt katkaistu. Toivottavasti niin tapahtuu muuallakin Suomessa.

Jukka Kaulanen

"Staran osaaminen näkyy vuosikertomuksessa", kirjoitti Mirka Vainikka. Oli vuosikertomus saanut palkinnon. Voisihan se Staran osaaminen näkyä vaikka lumitöissäkin.

Lahjonta menee läpi koko ketjun, ei siellä ketään ole huijattu. Rakennusalan ammattilaisena tiedän eräänkin lahtelaisen rakennusurakoitsijan, joka on istunut vankilassakin talousrikoksista, mutta tekee paljon töitä Helsingin kaupungille.

Samoilla työmailla olen nähnyt hänen miehiään seisotettavan tyhjän pantteina, laskutus juoksee ja tämä koijari vie pomoja vuoroin syömään, vuoroin ulkomaille. Välillä istutaan autossa puoli tuntia ja supistaan päät vastakkain niin kuin pojanklopit. Rahoja jaetaan.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Helsinkiä huijattiin vuosia: ”Lasku 50 000 € - töitä ei tehty”: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/53761-helsinkia-hu...

Kai Häppölä

Hei, en täysin päässyt käsitykseen siitä kenellä oli oikeus leimata asiakirja luottamukselliseksi. Siis tekikö sen tarkastuslautakunta mainittuihin lainkohtiin vedoten ? Oliko kyseessä henkilö (virkamies) vai ryhmäpäätös? Äänestettiinkö?
Itse lainkohtien osalta noin yleisesti voisi todeta, että varsinkin 17 § näyttää laaditun tavalla, jonka pohjalta mikä tahansa voidaan julistaa luottamukselliseksi. Lainkohdan käytön osalta on tietenkin mielenkiintoista selvittää ottaako laki itsessään kantaa siihen kenelle päätösoikeus kuuluu (luottamuksellisuus) vai onko siihen otettu kantaa jossain muussa lainsäädännössä.

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Raportin esitti salaiseksi raportin kirjoittanut tutkija. Esityksen vahvisti tarkastusvirasto. Tarkastuslautakunta ei vielä silloin ollut käsittelyt asiaa.

Ymmärrän hyvin, että raporttikokonaisuus on salainen, mutta sen tärkein anti ei sitä ole, siis miten petos on tehty ja mikä on mennyt pieleen ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Kai Häppölä

Salaiseksi minäkin sen voin ymmärtää, kun rikostutkimus, joka asian ympärillä on käynnistetty ja se on kesken. Sitävastoin kunnallisille päättäjille sen tulisi olla avoin, jotta prosessiin voidaan puuttua ja sitä kehittää!
Esittämäsi näkökulma korjaavista toimenpiteistä tai niiden tarpeesta ovat aiheellisia, mutta ehkä toimeksianto oli jätetty puolinaiseksi vähän niinkuin kilpailutus, jotta lisälaskutettavaa syntyy tämänkin suhteen tai sitten toimenpiteet on ajateltu muun virkamiehistön tehtäväksi, mutta kenen?

Käyttäjän jarmonieminen kuva
Jarmo Nieminen

Kai, voin todeta, että toimeksianto ei ollut vallinainen, se lähti minun kynästä:)

Toimituksen poiminnat